Data-analist (directe investeringen) (stage van +/- 2 maanden)

Solliciteren tot: 
17 september 2017

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbetaalde stage van 2 maanden (duurtijd is indicatief, te bepalen in overleg met de school en de stagiair) aan in haar dienst Externe statistiek (directe investeringen).

Functie

Opmaken van een pilootstudie betreffende de productie van statistieken van directe investeringen, met onderscheid van de investeringen gaande over de verwerving van bestaande activa (fusies & overnames) van deze handelend over de creatie van nieuwe activa (greenfield investment).

Profiel

  • op het moment van de stage ingeschreven zijn in het voorlaatste of het laatste jaar van een masteropleiding optie economie en/of boekhouding
  • over een goede kennis van Excel en een basiskennis van Access beschikken
  • kennis van het Engels hebben
  • een teamplayer zijn
  • blijk geven van nauwkeurigheid bij de analyse en de argumentatie.

Programma

  • 17/09/2017: afsluiting van de kandidaturen
  • eind september 2017: interview
  • oktober 2017: start van de stage.
Enkel de kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.