Data Analyst (stage van ± 6 weken)

Solliciteren tot: 
14 oktober 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is o.a. belast met het opstellen van macro-economische statistieken van België. De dienst Externe Statistieken biedt een stage van +/- 6 weken als data analyst (V/M) aan in het domein Betalingsbalans.

Functie

Realisatie van een studie betreffende de uitbreiding van de steekproef van de populatie van de niet-financiële ondernemingen die door de NBB bevraagd in het kader van de enquête “Beleggingen in effecten”.

Profiel

  • op het moment van de stage ingeschreven zijn in het tweede of derde jaar van een bacheloropleiding, richting economie of boekhouding
  • beschikken over een goede kennis van Excel en een basiskennis van Access
  • een teamplayer zijn en blijk geven van nauwkeurigheid bij de analyse en argumentatie.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

  • 14/10/2018: afsluiten van de kandidaturen
  • oktober 2018: interview
  • 2018 - Q4: aanvang stage.
Enkel de kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.