Data Analyst (stage van 8 weken)

Solliciteren tot: 
27 mei 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is belast met het opstellen van macro-economische statistieken van België. De dienst Externe Statistieken biedt een stage van 8 weken als Data Analyst aan in het domein Betalingsbalans.

Functie

Realisatie van een studie betreffende de uitbreiding van de steekproef van de populatie van niet-financiële ondernemingen in het kader van de enquête “Beleggingen in effecten” van de NBB.

Profiel

  • op het moment van de stage ingeschreven zijn in het tweede of derde jaar type bachelor optie economie of boekhouding
  • over een goede kennis van Excel en een basiskennis van Access beschikken
  • een teamplayer zijn en blijk geven van nauwkeurigheid bij de analyse en argumentatie.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

  • afsluiten van de kandidaturen: 27/05/2018
  • interview
  • aanvang stage: 2018Q3.