Data scientist met economische opleiding (v/m/x) (stage van 1 tot 3 maanden)

Solliciteren tot: 
01 november 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbezoldigde stage van 1 tot 3 maanden aan (indicatieve duur, te bepalen in overleg met de school en de stagiair(e)) in de dienst Financiële statistieken.

Deze dienst is verantwoordelijk voor de inzameling, kwaliteitscontrole en verspreiding van de monetaire en financiële statistieken, de prudentiële rapportering en de effect-per-effectrapportering, en voor de opmaak van de financiële rekeningen. De dienst neemt daarnaast actief deel aan het besluitvormingsproces over de nieuwe statistieken en methodologieën in de domeinen die hij bestudeert.

Functie

De stageplaats wordt aangeboden voor een data scientist in de sectie MFI Interest Rate (MIR) van de afdeling Monetaire en bancaire statistieken. Deze unit verzamelt en valideert onder meer gegevens over de rentetarieven, de hypothecaire leningen, de betaalmiddelen en de bancaire conjunctuur voor verschillende nationale en internationale instellingen (voornamelijk de ECB).

Naar aanleiding van de nieuwe Europese regelgeving voor de betalingsstatistieken moet de NBB een nieuwe rapportering uitwerken waarmee ze de gegevens kan verzamelen conform de nieuwe de regelgeving. Als stagiair(e) help je de nieuwe rapportering mee uit te werken, de validatieregels te implementeren én te testen in een inhouse ontwikkelde programmeertaal. Fysieke aanwezigheid in de kantoren van de NBB is aangewezen. Indien je blijk geeft van een grote vorm van zelfstandigheid, is een beperkt aantal dagen telewerk zeker toegestaan.

Profiel

  • zin hebben voor analyse en voor synthese,
  • initiatief kunnen nemen,
  • zelfstandig kunnen werken,
  • kennis hebben van één of meerdere programmeertalen,
  • ervaring hebben met het testen van informaticatools is een troef,
  • economische kennis, in het bijzonder over de betaalmiddelen, is een pluspunt.

Voor meer informatie over deze stage kun je mailen naar François Van Trimpont (francois.vantrimpont@nbb.be) en/of Tom Van Keymolen (tom.vankeymolen@nbb.be).

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 53

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.