Docker for developers (stage van +/- 3 maanden)

Solliciteren tot: 
15 oktober 2017

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbetaalde stage van drie maanden (duurtijd is indicatief, te bepalen in overleg met de school en de stagiair) aan in het departement Informatica.

Functie

De stagiair (V/M) zal actief deelnemen aan een project voor de introductie van Docker in de NBB.

De stagiair zal voornamelijk betrokken worden bij de configuratie en het gebruik van Docker in de context van ontwikkeling van toepassingen, met inbegrip van:
• de installatie en configuratie van Docker op de pc van de developers
• het gebruik van Docker voor verschillende taken in het kader van ontwikkeling
• de integratie van Docker met andere development tools (b.v. Java, NodeJS, IntelliJ…).

De stagiair zal moeten werken met Docker, Windows (client), Java, Maven, NodeJS, npm, en IntelliJ.

Profiel

Wij zoeken kandidaten die:

 • een opleiding informatica volgen (niveau bachelor)
 • autonoom kunnen werken
 • nauwgezet zijn en belang hechten aan precisie, kwaliteit en documentatie
 • analytisch vermogen hebben
 • gemotiveerd zijn
 • in staat zijn om zelfstandig te werken
 • over goede communicatieve vaardigheden beschikken
 • beschikken over taakgerichte verantwoordelijkheid
 • vlot kunnen programmeren en code aanpassen tijdens het project.

Programma

 • 15/10/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • begin 2018: start van de stage.
Enkel de kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.