Document manager Sharepoint/Confluence (stage van ± 3 maanden)

Solliciteren tot: 
14 oktober 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbezoldigde stageplaats aan voor een document manager Sharepoint/Confluence (V/M) bij de dienst Statistische informatiesystemen. De duurtijd van de stage bedraagt ongeveer 3 maanden (duurtijd is indicatief en te bepalen in overleg met de school en de stagiair).

De dienst heeft een transversale ondersteunende taak voor het hele departement Statistiek en is betrokken bij uiteenlopende activiteiten: van verzameling van gegevens tot publicatie van verwerkte gegevens op het internet. Elke activiteit heeft zijn eigen interne lokale documentatie. 

Functie

De stagiair is verantwoordelijk voor het opzetten van een globaal document management systeem met behulp van Sharepoint en Confluence. De doelstellingen van de stage zijn:

 • een inventaris van bestaande documentatie maken in overleg met de verschillende medewerkers van de dienst; deze documenten betreffen werkinstructies, verslagen, handleidingen, schema’s ...
 • klasseren van de documentatie en een schema voor metadata ontwerpen
 • vervangen van de huidige Sharepoint en Confluence sites door nieuwe, en creëren van zowel een gedeelte voor intern gebruik, als een gedeelte met wiki-functies voor externen
 • schrijven van een gebruikershandleiding
 • de medewerkers van de dienst begeleiden om hun documenten te migreren naar de nieuwe site volgens de nieuwe principes.

Profiel

 • een bacheloropleiding in de richting informatica/webmaster, communicatie of secretariaat volgen
 • een goede kennis van webnavigatie hebben
 • kennis van Sharepoint en/of Confluence hebben is een voordeel
 • zelfstandig kunnen werken en goed kunnen communiceren
 • één van de twee landstalen (NL/FR) beheersen en goede noties van de andere hebben.

Aanvullende inlichtingen over deze stageplaats kunnen worden verkregen bij Frederik Van Hecke (tel. 02 221 54 22 of e-mail  frederik.vanhecke@nbb.be).

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 14/10/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • oktober 2018: interview
 • 2018 - Q4: aanvang stage.
Enkel kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.