Economisch onderzoeker (contract van max. 2 jaren)

Solliciteren tot: 
24 februari 2019

Omgeving

Het departement Studiën van de Nationale Bank van België (NBB) zoekt kandidaten (V/M) met een Ph.D. in de economische wetenschappen voor een tijdelijke onderzoeksfunctie.

De NBB biedt haar economen de beste instrumenten voor analyse en onderzoek, alsook toegang tot een ruime verzameling van statistische gegevens.

Functie

Academisch onderzoek op hoog niveau verrichten, waarbij zowel individueel als in team wordt gewerkt aan onderzoeks- en beleidsprojecten.

De conclusies van het onderzoek voorstellen op wetenschappelijke congressen of conferenties, alsook in gerenommeerde academische publicaties.

Profiel

Twee onderzoeksprofielen zullen in aanmerking komen:

  • Financieel econoom met ervaring in tijdreekseconometrie.
    De onderzoeker zal meewerken aan de ontwikkeling van modellen voor de monitoring van het verloop van kredietaggregaten en financiële-marktindicatoren in België. Inzicht in het verloop van en de drijvende krachten achter de kredietverlening aan de niet-financiële private sector is belangrijk voor de ondersteuning van beslissingen inzake financiële stabiliteit en voor macro-economische voorspellingen.  De onderzoekers kunnen gebruik maken van een ruime dataset van financiële, macro- en micro-economische tijdreeksen die beschikbaar zijn in de NBB.
  • Micro-econoom/econometrist, gespecialiseerd in gegevens op bedrijfsniveau.
    Het onderzoeksproject zal zich toespitsen op de analyse van bedrijfseigendom, groepslidmaatschap en de definitie van de bedrijfsgrens. De toepassingen kunnen betrekking hebben op een breed scala van gebieden zoals industriele organisatie (bv. productiviteitsontwikkelingen, markups en prijsvorming ...), bedrijfsfinanciering, arbeid, internationale handel ... Voor de uitvoering van deze taak krijgt de onderzoeker toegang tot de verschillende micro-economische databanken die beschikbaar zijn in de NBB, met name die voor de jaarrekeningen van de bedrijven. De kandidaten moeten beschikken over een uitgebreide kennis van econometrie en in staat zijn om grote volumes van micro-economische gegevens te analyseren. Ervaring op het vlak van micro-economie in verband met bedrijfsgedrag, in het bijzonder met financiële gegevens op bedrijfsniveau zoals Belfirst, is zeer wenselijk.

De weerhouden kandidaat dient een levendige belangstelling aan de dag te leggen voor een van de bovenstaande onderzoeksthema's. Wetenschappelijke publicaties in internationale economische tijdschriften in verband met deze thema's zijn een extra troef.

De onderzoeksfunctie loopt gedurende maximaal twee jaar (twee contracten van één jaar). Deeltijdovereenkomsten en kortlopende arbeidsovereenkomsten zijn ook mogelijk. Het loon zal afhankelijk zijn van de relevante ervaring.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

  • 24/2/2019: afsluiting van de kandidaturen
  • maart 2019: interview en schriftelijke test
  • vanaf april 2019: indiensttreding.

Voor meer informatie kunnen de kandidaten contact opnemen met Catherine Fuss (catherine.fuss@nbb.be), Pelin Ilbas (pelin.ilbas@nbb.be) of Raf Wouters (rafael.wouters@nbb.be).

De kandidaten worden verzocht hun cv, een lijst van publicaties en een kopie van een aantal van hun beste artikels bij te voegen. Bij de kandidaturen moeten de namen van twee personen worden gevoegd die referenties kunnen geven. De in aanmerking komende kandidaten zullen verzocht worden één van hun artikels voor te stellen tijdens een seminarie.