Economist (V/M/X) – Doctor/PhD

Solliciteren tot: 
25 december 2022

Omgeving

Een van de belangrijkste taken van de economen van het departement Studiën van de Nationale Bank van België (NBB) bestaat erin economische en financiële analyses uit te werken. Ons team bestaat uit een zestigtal economen die zijn gespecialiseerd in uiteenlopende analysedomeinen. Je vindt onze studies op onze website: https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek. Hiermee ondersteunen we de NBB onder meer bij haar opdrachten op het gebied van het monetaire en prudentiële beleid en bij haar beoordeling van het economische beleid in het algemeen.

We bieden onze economen de meest performante instrumenten voor analyse en onderzoek en geven hen toegang tot een ruime verzameling van micro- en macro- economische en financiële, statistische gegevens. Ze krijgen de kans gespecialiseerde opleidingen te volgen en deel te nemen aan internationale conferenties, onderzoeksnetwerken en werkgroepen. We moedigen hen aan om bevoorrechte contacten te onderhouden met instellingen die zijn gespecialiseerd in economisch onderzoek, vooral met de andere centrale banken en de academische wereld.

Functie

Binnen een team van een zestal economen die zich over een bepaald thema buigen, ben je verantwoordelijk voor studies of wetenschappelijk onderzoek over economische kwesties die belangrijk zijn voor de NBB.

Je werkt zelfstandig, of samen met NBB-collega's, onderzoeksnetwerken, expertgroepen van het ESCB of andere Belgische of internationale instellingen.

Je helpt aanbevelingen formuleren over het economische beleid. De studies van de NBB worden gepubliceerd via onze verschillende communicatiekanalen en/of in wetenschappelijke tijdschriften.

Profiel

  • je behaalde een doctoraat in de economie of een master in de economie met ten minste 5 jaar relevante ervaring
  • je hebt een grondige kennis van de Belgische economie en de economie van het eurogebied, en van de grote economische beleidskwesties in de wereld
  • je hebt een uitgesproken interesse voor het monetaire, het prudentiële en het macro-economische beleid en voor het beleid in verband met de energiemarkten en/of de structurele economische hervormingen
  • je beheerst de meest recente kwantitatieve analysemethoden
  • je deelt de resultaten van je studies op een heldere manier mee, zowel schriftelijk als mondeling
  • je bent zelfstandig, creatief en flexibel en je staat open voor verschillende taken en samenwerkingen
  • je hebt een praktische kennis van het Nederlands en/of Frans en je hebt een goede beheersing van het Engels.

Ervaring bij een internationale organisatie of een adviesbureau en academische publicaties op jouw naam vormen een troef.

Engelstalige kandidaten moeten zich ertoe verbinden zich binnen twee jaar na hun eventuele benoeming in een van de twee landstalen te bekwamen.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze mederwerk(st)ers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV (incl. specialisaties, de onderwerpen die je binnen je studies (seminars, masterproef en proefschrift) of je beroepsactiviteiten hebt behandeld en een lijst van je eventuele publicaties) + een kopie van het/de diploma(‘s) en de bijlagen (lijst van ECTS-punten indien beschikbaar) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Catherine

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)