Econoom

Solliciteren tot: 
25 maart 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een econoom (V/M) voor haar dienst Internationale en Eurosysteemcoördinatie.

Het gaat over een interdisciplinair team, dat rechtstreeks voor de Directie werkt en haar bijstaat bij de voorbereiding van de internationale vergaderingen. Daartoe behoren de dossiers die aan de orde komen in de verschillende instellingen zoals de ECB, het Europees gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM), de EU, het IMF, de OESO en de BIB. Om die taken met succes uit te voeren, onderhoudt de dienst nauwe contacten met de andere nationale centrale banken in Europa, de ECB en tal van internationale instellingen.

De dienst biedt een hartelijke en dynamische werksfeer, een grote verscheidenheid aan te behandelen thema’s en een multidisciplinaire aanpak van de dossiers.

Functie

De functie situeert zich in de groep die belast is met de voorbereiding van de dossiers betreffende het IMF en omvat drie belangrijke dimensies: analysewerk, strategische adviezen en nauwe relaties met de Nederlandse autoriteiten, met wie België een zetel in de Raad van Bestuur van het IMF deelt.

Meer concreet betreft dit:

 • het analyseren van de documenten van het IMF en het voorbereiden en coördineren van de Belgische standpunten in nauwe samenwerking met de experts van de betrokken departementen en diensten van de NBB en met de Thesaurie
 • zorgen voor de samenhang van de door de NBB/België in het IMF ingenomen standpunten
 • een proactieve houding van de NBB/België in het IMF bevorderen, in het bijzonder in de gevoelige of strategische dossiers
 • meewerken aan de voorbereiding van internationale vergaderingen, er zo nodig aan deelnemen en nauwe contacten onderhouden met alle tussenkomende partijen.

Profiel

 • een master in economie, toegepaste economie of business engineering behaald hebben
 • een uitgesproken belangstelling voor en een goede kennis hebben van internationale economische aangelegenheden
 • een zeer ontwikkelde zin voor analyse en synthese hebben
 • in staat zijn snel de hoofdpunten van een dossier te onderkennen en over de nodige politieke gevoeligheid beschikken
 • een uitstekende kennis van het Engels en van de beide landstalen hebben
 • goede redactionele vaardigheden hebben, ook in het Engels
 • zin voor teamwerk hebben, contactvaardig zijn en een diplomatisch talent aan de dag leggen
 • snel en creatief standpunten kunnen formuleren.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 25/03/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • april: onlinetesten en interview
 • mei: assessment.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarbij (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.