Econoom - adviseur Europese/internationale aangelegenheden

Solliciteren tot: 
23 september 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een econoom - adviseur Europese/internationale aangelegenheden (V/M) voor haar dienst Internationale en Eurosysteemcoördinatie.

Het gaat over een interdisciplinair team dat rechtstreeks voor de Directie werkt en haar bijstaat bij de voorbereiding van de internationale vergaderingen. Daartoe behoren de dossiers die aan de orde komen in de verschillende instellingen zoals de Europese Centrale Bank (ECB), het Europees gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM), de Europese Unie (EU), het International Monetair Fonds (IMF)... Om die taken met succes uit te voeren, onderhoudt de dienst nauwe contacten met de andere nationale centrale banken in Europa, de ECB en tal van internationale instellingen.

De dienst biedt een hartelijke en dynamische werksfeer, een grote verscheidenheid aan te behandelen thema’s en een multidisciplinaire aanpak van de dossiers.

Functie

 • beleidsdocumenten van Europese en internationale instellingen analyseren
 • de standpunten van de NBB in de ECB en Europese en internationale fora voorbereiden, in nauwe samenwerking met de experts van de betrokken departementen en diensten
 • coördineren van dossiers die op de agenda staan van beleidsorganen van de ECB en Europese en internationale fora
 • zorgen voor de samenhang van de door de NBB ingenomen standpunten in Europese en internationale instellingen
 • een proactieve houding van de NBB bevorderen, in het bijzonder in gevoelige of strategische dossiers.

Profiel

 • houder zijn van een master in economie, toegepaste economie of business engineering
 • over ervaring beschikken in Europese of internationale aangelegenheden en/of een beleidscel-gerelateerde functie
 • een zeer goed ontwikkelde zin voor analyse en synthese hebben
 • in staat zijn snel de hoofdpunten van een dossier te onderkennen en over de nodige politieke gevoeligheid beschikken
 • een uitstekende kennis van het Engels en van de beide landstalen hebben
 • goede redactionele vaardigheden hebben, ook in het Engels
 • zin voor teamwerk hebben, contactvaardig zijn en een diplomatisch talent aan de dag leggen
 • snel en creatief standpunten kunnen formuleren.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 23/09/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • september 2018: 3 online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • oktober 2018: interview (45-60 min.)
 • oktober/november 2018: assessment center (volledige dag).
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV, een kopie van het diploma/de diploma’s én de bijlagen ervan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar), worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.