Econoom-statisticus (Financiële statistieken)

Solliciteren tot: 
05 augustus 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt economen/statistici (V/M) voor haar departement Algemene statistiek. Dit departement houdt zich bezig met het opmaken en ter beschikking stellen van economische en financiële statistieken die betrouwbaar, coherent en relevant moeten zijn.

De belangrijkste cliënten zijn de besluitvormers inzake economisch beleid, zowel die in de NBB als externe beleidsmakers (internationale instanties zoals de ECB, de EU, het IMF, de overheid en de sociale partners).

Functie

Twee functies van econoom-statisticus zijn vacant binnen de dienst die belast is met financiële statistieken.

Eén econoom-statisticus zal het team versterken dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van de financiële rekeningen van België, die een gedetailleerd macro-economisch overzicht bieden van het verloop van de financiële vorderingen en schulden tussen binnenlandse economische agenten en ten aanzien van het buitenland. Hij zal de financiële rekeningen opstellen van de verschillende sectoren waarvoor hij verantwoordelijk is.

Een andere zal verantwoordelijk zijn voor het inzamelen van prudentiële en bancaire statistieken, de opmaak van geglobaliseerde data en de transmissie ervan naar de bevoegde internationale instellingen.

De kandidaten zullen evenals:

 • de contacten onderhouden met de gegevensverstrekkers, de gebruikers en de statistische diensten van de nationale en internationale instellingen, zoals de FSMA, de ECB, Eurostat en de OESO
 • de controle verzekeren van de kwaliteit van de geproduceerde gegevens
 • het ontwikkelen van nieuwe statistische producten die toelaten om de gebeurtenissen op de financiële markten op de voet te volgen.

Profiel

 • een masterdiploma in een economische richting behaald hebben of een master diploma bezitten en beschikken over relevante ervaring
 • oog hebben voor het halen van deadlines en zin hebben voor kwaliteitscontrole
 • in staat zijn complexe dossiers te analyseren, teneinde de economische realiteit ervan samen te vatten
 • belangstelling hebben voor cijfers en de verwerking van basisgegevens
 • een degelijke kennis hebben van de Office-instrumenten, in het bijzonder Excel
 • een kennis hebben van het beheer van grote databases en het gebruik ervan voor het opstellen van aggregaten is een troef
 • over degelijke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden beschikken, in beide landstalen en in het Engels
 • de ontwikkelingen in de financiële wereld met belangstelling volgen
 • in staat zijn projecten autonoom op te zetten en in teamverband te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 05/08/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • september 2018: 3 online redeneertests (abstract, numeriek en verbaal redeneervermogen) (+/- 80 minuten)
 • september 2018: interview (+/- 45-60 min)
 • oktober 2018: assessment center (volledige dag)
 • oktober 2018: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.