Econoom-statisticus (V/M/X) - master

Solliciteren tot: 
07 februari 2021

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een econoom-statisticus voor haar departement Algemene statistiek. Dit departement houdt zich bezig met het opmaken en ter beschikking stellen van economische en financiële statistieken die betrouwbaar, coherent en relevant moeten zijn.

De opgemaakte statistieken moeten voldoen aan internationale verplichtingen (voornamelijk opgelegd door Eurostat, de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie) en worden samengesteld volgens een op Europees vlak geharmoniseerde methodologie. Via internationale vergaderingen neemt het departement actief deel aan de besluitvormingsprocessen hieromtrent en dit op de voor haar relevante werkdomeinen.

De belangrijkste klanten zijn de besluitnemers op het gebied van economisch beleid, zowel intern binnen de NBB als extern (internationale instanties zoals de ECB, de EU, het IMF en nationale instanties zoals de overheid en de sociale partners). Daarnaast worden deze statistieken ook breed gebruikt door macro-economen, de academische wereld en de economische pers.

De vacature  situeert zich binnen de dienst die belast is met de nationale en regionale rekeningen. Deze dienst behandelt een aantal zeer belangrijke macro-economische statistieken die onder andere betrekking hebben op de economische groei (het bbp en zijn componenten), de arbeidsmarkt, de overheidsfinanciën en de buitenlandse handel.

Functie

  • opmaken van  statistieken in zijn/haar werkgebied, gaande van de kwaliteitsbeoordeling van de basisgegevens tot de eindproductie, door toepassing van de gehanteerde statistische methodes
  • verbeteren van de bestaande methodes, ontwikkelen van nieuwe methodes of zoeken naar nieuwe informatiebronnen  
  • deelnemen aan nationale en internationale werkgroepen van deskundigen op zijn/haar werkgebied
  • opstellen van technische rapporten en algemene toelichtingen over de verspreide statistieken, zodat deze op de juiste economische wijze worden geïnterpreteerd.

Profiel

  • houder zijn van een master in een economische of statistische richting of gelijkwaardig 
  • in staat zijn complexe dossiers te analyseren om de economische realiteit ervan samen te vatten
  • zin hebben voor kwaliteitscontrole en oog hebben voor het halen van deadlines
  • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
  • vertrouwd zijn met het raadplegen van grote databases via gerelateerde softwaretools (SAS, R, enz.) of bereid zich in deze domeinen op te leiden 
  • beschikken over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in één van beide landstalen en in het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV, een kopie van het diploma/de diploma’s én de bijlagen ervan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar), worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 53

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)