Expert financiële markten

Solliciteren tot: 
30 september 2018

Omgeving

De dienst Front Office, die deel uitmaakt van het departement Financiële markten van de Nationale Bank van België (NBB) draagt twee kernverantwoordelijkheden van een centrale bank: de uitvoering van het monetair beleid van het Eurosysteem, met inbegrip van het programma voor de aankoop van activa, en het portfolio management van de NBB.

Functie

 • de ontwikkelingen op de financiële markten volgen en daarover verslag uitbrengen
 • bijdragen aan diepgaander analytisch werk over de ontwikkelingen op de financiële markten
 • contacten onderhouden met marktpartijen en het correcte gebruik binnen de instelling van informatie over de financiële markten vergemakkelijken
 • bijdragen tot de uitvoering binnen het eurosysteem van conventioneel en niet-conventioneel monetair beleid
 • transacties verrichten in specifieke segmenten van de financiële markten, zoals de valutamarkten en de obligatiemarkten
 • betrokken zijn bij de internationale coördinatie en/of fora, met name binnen het Eurosysteem.

Profiel

 • houder zijn van een masterdiploma, bij voorkeur gespecialiseerd in financiële economie
 • houder zijn van een Chartered Financial Analyst (CFA) of equivalent aanvullend certificaat is een troef
 • een passie hebben voor institutionele financiële markten en belangstelling hebben voor de operationele aspecten ervan
 • veel belang hechten aan ethiek, integriteit en correct professioneel gedrag
 • een zeer goede kennis van het Engels en van courante buroticatoepassingen hebben
 • sterke analytische vaardigheden hebben, met name voor synthetische verslaggeving
 • uitstekende communicatievaardigheden hebben (zowel schriftelijk als mondeling)
 • zelfstandig kunnen werken, en tegelijk alle aspecten van teamwerk respecteren in de dealing room
 • stressbestendig zijn; het hoofd kunnen bieden aan verscheidene inputfactoren en deadlines.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Programma

 • 30 september 2018: afsluiten van de kandidaturen
 • oktober 2018: onlinetests (abstract, numeriek en verbaal redeneervermogen) (± 80 min.)
 • oktober-november 2018: test/interview (± 100 min.)
 • november 2018: assessment (volledige dag).
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV, een kopie van het diploma/de diploma’s én de bijlagen ervan, worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.