Expert(e) bancaire regelgeving (V/M/X)

Solliciteren tot: 
15 september 2019

Omgeving

De missie van de dienst 'Financiële stabiliteit, AML toezicht en prudentieel beleid van banken' bestaat erin bij te dragen aan de identificatie, analyse en beperking van risico's in het Belgische en internationale financiële systeem en dit via de ontwikkeling van regelgeving. Deze dienst draagt ook bij aan de werkzaamheden van de Nationale Bank van België (NBB) binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en in internationale fora.

De vacature bevindt zich in de groep 'Prudentieel beleid banken'. Dit team ontwikkelt mee de geharmoniseerde bancaire regelgeving rond kapitaal- en liquiditeitsvereisten in internationale fora zoals het Bazelcomité (BCBS) en de Europese Bankenautoriteit (EBA), implementeert deze internationale regels in een Belgische en Europese context en verricht horizontale analyses in verschillende risicodomeinen die verband houden met het bankbedrijf en de financiële regelgeving.

Functie

 • bijdragen aan de prudentiële beleidsontwikkeling inzake bankregulering en actief deelnemen aan het nationaal en internationaal beleidsoverleg ter zake
 • impact- en beleidsanalyses uitvoeren in nauwe samenwerking met microprudentiële toezichthouders
 • analyses uitvoeren met het oog op de beoordeling van de risico's en de financiële soliditeit van de financiële instellingen en de financiële sector, alsook van de impact van beleidsbeslissingen
 • uitwerken van de ontwikkeling van toezichtsinstrumenten en voorbereiden van reglementaire bepalingen
 • vertegenwoordigen van de NBB bij internationale onderhandelingen inzake de kapitaalvereisten en liquiditeitsstandaarden voor banken.

Profiel

 • houder zijn van een master of PhD in (toegepaste) economische wetenschappen, financiën of handelsingenieur
 • over relevante ervaring beschikken in de financiële sector, bij voorkeur inzake risicobeheer en kapitaalplanning
 • belangstelling hebben voor aspecten van het prudentieel beleid
 • het Engels en één van de landstalen goed beheersen
 • bereid zijn om in een internationale context te werken
 • zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • getuigen van aanpassingsvermogen en zin voor interpersoonlijke relaties hebben
 • over een sterk analytisch vermogen en een synthetische geest beschikken
 • over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
 • assertief zijn en over redeneervermogen en overredingskracht beschikken
 • stressbestendig zijn
 • bijzondere aandacht hebben voor deontologische beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 15/09/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • september 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • oktober 2019: interview (± 60 min.)
 • oktober/november 2019: assessment center (volledige dag)
 • november 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.)

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.