Expert(e) Energietechnologie (V/M/X) - Bachelor

Solliciteren tot: 
16 april 2023

Omgeving

De Nationale Bank van Belgié (NBB) beschikt over een omvangrijk patrimonium met een bruto
totale oppervlakte van ongeveer 200 000 m², verdeeld over de sociale zetel te Brussel en zijn
toekomstig Cash Center te Zellik. De specifieke veiligheidsvereisten eigen aan een centrale bank, de
fluctuerende noden aan kantoorruimte en de vereisten voor comfort en de beheersing van de
energie en milieueffecten maken dat dit patrimonium voortdurend aangepast en gemoderniseerd
moet worden.

Hiervoor zoeken we een enthousiaste bachelor in Energietechnologie om de afdeling Projecten,
Exploitatie en Onderhoud van de dienst Uitrusting en Technieken, onderdeel van het departement
Facility Management, te versterken. Door jouw acties zal je een gunstige invloed op het
energieverbruik van de gebouwen van de NBB hebben en tegelijkertijd het comfort van de
gebruikers verhogen en de naleving van de geldende wetgeving garanderen.

Je zorgt voor de energiemonitoring en de continue verbetering van de faciliteiten in onze
bestaande gebouwen en zo draag je mee bij aan onze ambitie om tegen 2030 een geheel
gerenoveerde hoofdzetel te hebben die toelaat om de energie-impact van de Bank te beperken,
een stimulerende werkomgeving voor het personeel te creëren en een optimaal gebruik van onze
kantoorruimtes te bereiken.

Functie

 • je implementeert het energiebeleid van de Bank inzake de exploitatie van de gebouwen. Daartoe controleer je de technische installaties en zorg je voor een optimaal energieverbruik
 • je neemt deel aan de uitbating en uitbreiding van informatica-instrumenten specifiek aan het gebouwbeheersysteem (GBS) (Siemens Desigo, Beckhoff,...)
 • je ontwikkelt en implementeert een inventaris van meetpunten waardoor installaties adequaat kunnen worden opgevolgd. Je bepaalt, implementeert en volgt trends, alarmpunten en KPI's die nodig zijn voor het monitoren van het energieverbruik
 • je verzekert de coherentie in de parameterisatie van de regelsystemen en instelpunten van het GBS; en je documenteert deze
 • je voert de noodzakelijke aanpassingen aan de regelsystemen uit of laat deze uitvoeren in samenwerking met de beheerders van technische installaties en onderaannemers. Je volgt de oplossing van incidenten en de aan de onderaannemers gevraagde energieaanpassingen op
 • je volgt het energieverbruik van de verschillende systemen op en hebt een kritische blik op de behoeften van gebruikers, om zo duurzame aanpassingen voor te stellen en uit te voeren
 • je garandeert de naleving van de milieuvoorwaarden van de Bank en de wetgeving
 • je bent de referentiepersoon voor het oplossen van complexe technische problemen met betrekking tot de energieaspecten van een gebouwbeheersysteem
 • je zorgt voor de overdracht van energiekennis van onze gebouwen bij verandering van
  onderaannemer
 • je neemt deel aan de verschillende projecten als technisch aanspreekpunt voor
  energieaspecten
 • je neemt deel aan de uitwerking van de specifieke bestekken voor het gebouwbeheersysteem
 • je neemt deel aan de mobiele helpdesk/dispatching (overdag) door alle technische
  incidenten te behandelen die zich in de gebouwen van de Bank kunnen voordoen. In deze
  hoedanigheid voer je eerstelijnsinterventies uit wanneer dat nodig is en maak je deel uit van
  een shift/wachtdienst
 • je volgt de tendenzen op het gebeid van energie op en bent bereid om die te delen met je
  collega's. Je promoot, onderzoekt en implementeert innovatieve energie oplossingen.

Profiel

 • je bent houder van een bachelordiploma in energie, energietechonolgie, energiemanagement, automatisering, elektronica, HVAC, informatica of gelijkaardig
 • je hebt mintens 3 jaar relevante ervaring in gebouwbeheersystemen (GBS) en in energiemonitoring
 • je bent gepassionneerd door de energietransitie en wilt bijdragen aan de implementatie ervan binnen een grote instelling als de Nationale Bank van Belgie
 • je kan zowel autonoom als in teamverband werken
 • je bent leergierig en bent bereid je kennis van andere gebouwtechnieken (HVAC, elektriciteit,...) verder te ontwikkelen, alsook actief mee te werken aan de verbetering van je werkterrein
 • je bent een probleemoplosser en hebt goede goede communicatieve vaardigheden, zowel met interne klanten als met externe firma’s, consulenten en studiebureaus
 • je bent functioneel tweetalig (Nederlands en Frans) of bereid het vlug te leren kennis van de volgende informatica-instrumenten is een troef:
  • Siemens desigo CC
  • Informatica-instrumenten voor facility management (Smart Buildings, Autocad, Solidworks, FMIS...)
  • informatica-instrumenten voor volgen van indicatoren (BI,...). Ontwikkelen en beheer van dashboards. Export en automatisering van informatie- en datastromen vanuit een IoT-platform (azure, cloudabout, ThingWorx PTC, kaaiot,...)

Waarom kiezen voor de NBB?

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk
 • Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en in je thuisomgeving, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Eni

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)