Expert(e) in internationale boekhouding en fiscaliteit (V/M/X) - master

Solliciteren tot: 
07 februari 2021

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een expert(e) in boekhouding en internationale fiscaliteit voor een gespecialiseerde functie binnen de Large Cases Unit (LCU) van haar departement Algemene statistiek. Dit departement houdt zich bezig met het opmaken en ter beschikking stellen van betrouwbare, coherente en relevante economische en financiële statistieken. Zijn belangrijkste cliënten zijn de besluitvormers inzake economisch beleid en de macro-economen, zowel in de NBB als in nationale en internationale instanties.

De LCU is een nieuwe eenheid die tot doel heeft proactief en deskundig toezicht te houden op een populatie van multinationale groepen (MNE) waarvan de activiteit weegt op de door de Bank opgestelde macro-economische statistieken (nationale rekeningen, externe statistieken en financiële rekeningen).

Functie

  • de referentiepersoon zijn voor de analyse van de boekhouding - met inbegrip van de impact van de fiscale strategieën - van de gemonitorde multinationals
  • de tussenschakel vormen tussen het bedrijfsleven en de macro-economische statistici, en op die manier het team ondersteunen bij het opbouwen van experten- en vertrouwensrelaties met de MNE’s
  • daarbij wanneer nodig samenwerken met de LCU’s van andere Europese landen
  • actief bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke methodes en tools voor deze nieuwe activiteit.

Profiel

  • je hebt een master behaald in de managementwetenschappen, economische wetenschappen, boekhouding, fiscaliteit, of equivalent, aangevuld met beroepservaring die relevant is voor de functie
  • je hebt zeer goede relationele vaardigheden en bent leergierig
  • je hebt een sterk analytisch vermogen
  • je kunt projecten zelfstandig uitvoeren maar ziet teamwork als een succesfactor
  • je hebt een grondige kennis van het Frans of het Nederlands en een functionele kennis van de  andere taal, en je drukt je vlot uit in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk
  • je hecht veel belang aan deontologie en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV, een kopie van het diploma/de diploma’s én de bijlagen ervan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar), worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 53

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)