Expert(e) in prudentieel beleid en financieel toezicht (V/M/X)

Solliciteren tot: 
09 mei 2021

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een expert(e) in prudentieel beleid en financieel toezicht voor haar dienst Financiële stabiliteit, AML toezicht en prudentieel beleid van banken.

Je zal het team Governance, accounting, auditing and reporting versterken op de gebieden die tot het werkterrein van deze groep behoren, waaronder met name boekhouding (BGAAP en IFRS) en audit (met inbegrip van de medewerking van de erkende revisoren aan het prudentieel toezicht). Je zal voornamelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van het prudentieel beleid en van de bijbehorende regelgeving en toezichtsinstrumenten, en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Functie

 • je draagt bij aan de ontwikkeling van het prudentieel beleid, met name op het gebied van boekhouding en audit, rekening houdend met de prudentiële regelgeving
 • je neemt actief deel aan nationaal en internationaal overleg op deze gebieden (deelname aan expertengroepen op Europees en/of internationaal niveau of in het kader van het SSM)
 • je coördineert en beheert alle werkzaamheden en analyses in verband met specifieke thema's
 • je neemt deel aan de operationele tenuitvoerlegging van de regelgeving, met name door andere diensten voor prudentieel toezicht op de betrokken gebieden te ondersteunen
 • je vertegenwoordigt, in voorkomend geval, de NBB in de Belgische Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Profiel

 • je bent houder van een master in de economische wetenschappen, handelswetenschappen, rechten of een master handelsingenieur, eventueel aangevuld met een opleiding in accounting & audit; ervaring in de betrokken gebieden en met prudentieel toezicht is een troef
 • je hebt een uitgesproken interesse voor overleg op internationaal niveau alsook voor boekhouding (BGAAP en IFRS) en audit
 • je hebt kennis van het prudentieel kader of je bent bereid deze kennis te verwerven
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • je hebt een zeer goede talenkennis (EN, FR, NL)
 • je hebt zin voor analyse en synthese
 • je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 26 49

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)