Financial Controller - analist (V/M/X)

Solliciteren tot: 
05 april 2020

Omgeving

Binnen het departement Beheerscontrole is de dienst « Strategie en organisatie » belast met enerzijds de strategische planning en anderzijds met het financieel beheer van de Nationale Bank van België. Dit laatste houdt onder meer in: de opmaak en opvolging van het budget, de lange termijn forecasts, de kostenanalyse, de analytische boekhouding, de performantie van de activiteiten enz.

Als financial controller maak je deel uit van een team experten dat instaat voor de budgetopmaak, de financiële controle en analyse, in samenwerking met de verschillende departementen van de Bank.

Je ondersteunt de beslissingen van het Directiecomité en de departementschefs met de nodige financiële informatie. Je identificeert de domeinen die een nabije opvolging vereisen en stelt de instrumenten voor die een dergelijke opvolging mogelijk maken.

Functie

Meer specifiek en binnen een klein team :

 • help je bij het verzamelen, analyseren, structureren en rapporteren van de noodzakelijke gegevens voor een vlot verloop van de budgetprocedure
 • ben je mede verantwoordelijk voor het updaten en monitoren van de analytische boekhouding als analysetool voor de interne en externe rapportering
 • sta je in voor de financiële opvolging van de verschillende projecten, de opmaak en de opvolging van de budgetten per departement, evenals voor de opmaak van boordtabellen en performance indicatoren
 • sta je in voor een onderbouwde rapportering die het directiecomité moet toelaten de bedrijfsprestaties te meten en de adequate beslissingen te nemen inzake kostenbeheer en investeringen
 • zet je de ondernemingsstrategie om in financiële businessplannen
 • draag je bij tot het identificeren en voortdurend optimaliseren van de operationele bedrijfsprocessen zodat de kosten en budgetten vanaf de start onder controle blijven
 • neem je deel aan het opstellen en opvolgen van een budgetplanning op lange termijn, en dit zowel op het vlak van de investeringen als het operationeel functioneren
 • draag je bij tot een continue verbetering van de processen en de tools voor beheerscontrole.

Profiel

 • in het bezit zijn van een masterdiploma economie of financiën en minimaal 5 jaar ervaring hebben in een gelijkaardige functie
 • je bent vertrouwd met concepten inzake beheerscontrole, financiële analyse en processen voor financiële monitoring
 • je hebt een goede kennis van rekenbladsoftware (Excel, Acces) en boekhoudkundige beheerstools. Ervaring met een budgettool en Business Intelligence vormen een bijkomende troef.
 • persoonlijke kwaliteiten : analytische geest, resultaatgericht en stipt, communicatieve vaardigheden, diplomatisch en assertief, autonoom en over een sterke team geest beschikken
 • je hebt een actieve kennis van beide landstalen en van het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 34 56

Contact

 

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)