Financial controller – analyst (V/M/X) - Master

Solliciteren tot: 
04 december 2022

Omgeving

Binnen het departement « Financiën en strategie » van de Nationale Bank van België (NBB)  is de dienst « Aankopen en beheerscontrole » onder andere belast met het financieel beheer, dat betrekking heeft op de opmaak en opvolging van het budget, de lange termijn forecasts, de kostenanalyse, de analytische boekhouding, enz.

Als financial controller maak je deel uit van een klein team experten voor de budgetopmaak, de financiële controle en analyse in samenwerking met de verschillende departementen van de Bank.

Je ondersteunt de beslissingen van het Directiecomité en de departementschefs met de nodige financiële informatie. Je identificeert de domeinen die een nabije opvolging vereisen en stelt de instrumenten voor die een dergelijke opvolging mogelijk maken.

Functie

 • je helpt bij het verzamelen, analyseren, structureren en rapporteren van de noodzakelijke gegevens voor een vlot verloop van de budgetprocedure
 • je bent mede verantwoordelijk voor het updaten en monitoren van de analytische boekhouding als analysetool voor de interne en externe rapportering
 • je staat in voor de financiële opvolging van de budgetten per departement
 • je staat in voor een onderbouwde rapportering die het directiecomité moet toelaten de bedrijfsprestaties te meten en adequate beslissingen te nemen inzake kostenbeheer en investeringen
 • je zet de ondernemingsstrategie om in financiële businessplannen
 • je neemt deel aan het opstellen en opvolgen van een budgetplanning op lange termijn, en dit zowel op het vlak van de investeringen als het operationeel functioneren
 • je draagt bij tot een continue verbetering van de processen en de tools voor beheerscontrole.

Profiel

 • je hebt een masterdiploma economie of financiën en minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
 • je bent vertrouwd met concepten inzake beheerscontrole, financiële analyse en processen voor financiële monitoring
 • je hebt een goede kennis van rekenbladsoftwares (Excel, Acces) en boekhoudkundige beheerstools. Ervaring met een budgettool en Business Intelligence vormen een bijkomende troef.
 • persoonlijke kwaliteiten: een analytische geest, resultaatgericht en stipt, goede communicatieve vaardigheden, diplomatisch en assertief, autonoom en over een sterke teamgeest beschikken
 • je beheerst perfect het Nederlands, en je kan je bovendien correct uitdrukken in het Frans en het Engels (min. niveau B1).

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze mederwerk(st)ers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma(‘s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen? 

Contacteer Gaëlle

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)