Financieel analist - banken (V/M/X)

Solliciteren tot: 
22 september 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een financieel analist (V/M/X) voor haar dienst Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen.

Deze dienst staat in voor het toezicht op méér dan honderd kredietinstellingen en beursvennootschappen met uiteenlopende omvang, activiteiten en risicoprofiel. Het prudentieel toezicht heeft als doel erop toe te zien dat de individuele instellingen hun activiteiten uitoefenen en hun financiële risico’s beheren op een gezonde en voorzichtige manier, overeenkomstig de geldende reglementering.

Functie

Binnen deze dienst zal de analist verantwoordelijkheden toegewezen krijgen met betrekking tot één of meerdere instellingen. Hij werkt binnen een multidisciplinair en zelfs internationaal toezichtsteam wanneer het toezicht in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB) uitgeoefend wordt in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Toezichtsmechanisme (GMT).

Hij zal toezien op de naleving van de prudentiële regelgeving door de financiële instellingen. Daarbovenop zal hij de risico’s van de financiële instellingen en de financiële sector analyseren en hierover rapporteren. Tevens kan hij gevraagd worden om mee te werken aan de ontwikkeling van regulering en toezichtbeleid van de financiële sector.

Profiel

 • beschikken over een master of doctoraat in (toegepaste) economische wetenschappen, (handels)ingenieur of gelijkwaardig door ervaring
 • ervaring hebben met bancaire regelgeving, financiële producten en/of boekhoudtechnieken (inclusief IFRS), Fintech of digitalisering, of bereid zijn om zich in deze domeinen grondig in te werken
 • over een analytisch vermogen en een synthetische geest beschikken
 • over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
 • assertief zijn en beschikken over redeneervermogen en overredingskracht
 • zelfstandig zijn, maar ook bereid zijn om in teamverband te werken in een multidisciplinaire omgeving
 • bereid zijn om in een internationale context te werken en eventuele buitenlandse verplaatsingen (ECB) te doen
 • functioneel tweetalig NL/FR zijn en een goede kennis van het Engels hebben
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • interview (± 60 min.)
 • assessment center (volledige dag)
 • finaal selectiegesprek (± 30 min.)

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Als Nationale Bank van België staan we er op om zowel vrouwen en mannen van alle leeftijden, van alle achtergronden en elk met hun eigen ervaring aan te trekken en te behouden. Diversiteit en inclusie zijn centrale waarden voor ons. We zijn er dan ook van overtuigd dat prestaties en innovatie worden versterkt door deze diversiteit.