Financieel analist - verzekeringen

Solliciteren tot: 
17 maart 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een financieel analist (V/M) voor haar dienst Prudentieel toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Deze dienst is belast met het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren en daarbij het geheel van de reglementaire bepalingen naleven. Deze hebben als doel om de duurzaamheid van de ondernemingen en bijgevolg de belangen van de verzekerden veilig te stellen.

In het kader van deze missie onderzoekt de dienst de aan de NBB verstrekte informatie en gaan medewerkers ook ter plaatse bij de ondernemingen.

Functie

 • analyseren van de kwalitatieve en kwantitatieve rapportering inzake de financiële positie van de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen
 • evalueren van de financiële positie van de ondernemingen (beleggingen, rentabiliteit, solvabiliteit, beoordeling van het actief uitgedrukt in economische waarde...)
 • beoordelen van de geschiktheid van het risicoprofiel van de ondernemingen en van de conformiteit t.a.v. de reglementaire vereisten (eigenvermogensvereiste rekening houdend met het risicoprofiel van de onderneming, beschikbaar eigen vermogen).

Profiel

 • houder zijn van een masterdiploma in de (toegepaste) economie of handelsingenieur, idealiter aangevuld met een actuariaatsopleiding en/of een goede kennis inzake kwantitatief beheer van de risico’s
 • over relevante ervaring beschikken met verzekeringsregelgeving (Solvency II regime), financiële producten en/of boekhoudtechnieken (inclusief IFRS)
 • een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels hebben
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken, in een multidisciplinaire omgeving
 • getuigen van aanpassingsvermogen en aandacht hebben voor interpersoonlijke relaties
 • over sterke analytische vaardigheden beschikken en zin voor synthese hebben
 • zin voor organisatie en initiatief hebben
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 17/03/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • februari/maart 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • maart 2019: interview (± 60 min.)
 • april 2019: assessment center (volledige dag)
 • mei 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.)
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.