Financieel analist(e) (V/M/X) - Master

Solliciteren tot: 
02 april 2023

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een financieel analist(e) (V/M/X) voor haar Afwikkelingscel ter versterking van de groep Resolution Planning.

De Afwikkelingscel coördineert al de opdrachten die de NBB uitvoert in haar hoedanigheid van nationale afwikkelingsautoriteit. Ze stelt de afwikkelingsplannen van de Belgische banken op, bepaalt de daaruit voortvloeiende prudentiële vereisten en bereidt het juridische en operationele kader voor de uitvoering van de afwikkelingsplannen voor. De Afwikkelingscel onderhandelt, in een Europese zowel als nationale omgeving, over de ontwikkelingen in het toepasselijke rechtskader en draagt bij aan het bepalen van de strategische opties binnen het afwikkelingsbeleid.

In de Afwikkelingscel kom je terecht in een klein, multidisciplinair en dynamisch team dat voor de uitvoering van haar taken nauw samenwerkt met zowel de andere prudentiële diensten van de NBB als verscheidene Europese autoriteiten waaronder de Single Resolution Board (SRB), de European Banking Authority (EBA) en de diverse andere nationale afwikkelingsautoriteiten binnen Europa.

Functie

• je analyseert de activiteiten en de structuur van Europese bankengroepen en helpt bij het vastleggen van de hoofdlijnen van hun afwikkelingsstrategie
• je identificeert de operationele obstakels voor de uitvoering van de afwikkelingsstrategie en je werkt voorstellen uit om die obstakels uit de weg te ruimen
• je onderhandelt over deze strategische elementen met de Europese afwikkelingsautoriteiten en met de betrokken bankengroepen.

Profiel

• je bent houder van een master in de (toegepaste) economische wetenschappen of handelsingenieur. Houder zijn van een doctoraat is een pluspunt
• je bent bereid snel verantwoordelijkheden op te nemen, zowel nationaal als internationaal
• je bezit relevante ervaring op het gebied van bankreglementering of bankentoezicht en/of je hebt een algemene kennis van de afwikkelingsregulering en je bent bereid je te specialiseren in deze bevoegdheidsdomeinen
• je beschikt over een goede actieve kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels (niveau B2)
• je beschikt over een sterk analytisch vermogen, hebt zin voor synthese en bent in staat snel de hoofdpunten van een dossier en de nodige politieke gevoeligheid hierin te onderkennen
• je wilt deel uitmaken van een dynamisch team en bent bereid te werken in een multidisciplinaire en internationale omgeving
• je bent assertief maar tegelijkertijd ook diplomatisch
• je bent flexibel, stressbestendig en discreet.

Waarom kiezen voor de NBB?

• Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk
• Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen
• Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
• Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
• Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
• Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest. 

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Margo

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)