HR Business Partner

Solliciteren tot: 
04 november 2018

Omgeving

De HR Business Partners (V/M) spelen een belangrijke rol in het HR gebeuren bij de Nationale Bank van België (NBB): ze zijn het gezicht van HR bij de business en het gezicht van de business bij HR.

Wil je, samen met je collega’s, je schouders zetten onder een meer kwalitatieve invulling van het HR-beleid op het terrein en meewerken aan een proactief HR-beleid? Ben je op zoek naar een uitdagende, gevarieerde job, met zowel strategische als operarionele uitdagingen? Dan ben jij wellicht de geknipte persoon om bij de NBB aan de slag te gaan.

Functie

De HR Business Partner:

 • maakt zich vertrouwd met de organisatie, de activiteiten, de behoeften en de specifieke uitdagingen van de entiteiten waarvoor hij of zij bevoegd is
 • treedt op als eerste aanspreekpunt voor het lijnmanagement van de entiteiten waarvoor hij of zij bevoegd is en faciliteert hun contacten met andere HR-experten
 • ondersteunt op een proactieve manier de HR-procedures en instrumenten in de betrokken entiteiten en volgt de toepassing ervan op: jaarlijkse beoordelings- en bevorderingsprocedure, functioneringsgesprekken, interne en externe selectieprocedures voor vacante functies, functieclassificaties en organogrammen, training en ontwikkeling, talent management...
 • geeft gerichte adviezen aan het lijnmanagement en de medewerkers van de entiteiten waarvoor zij of hij bevoegd is, bv. inzake loopbaanbegeleiding, loopbaan(her)oriëntatie, functioneringsproblemen..., zonder daarbij in de plaats van de lijnverantwoordelijke te treden
 • waakt er samen met de andere HR Business Partners over dat het HR-beleid op een coherente manier in de verschillende entiteiten geïmplementeerd wordt
 • evalueert samen met het lijnmanagement de impact en de "performantie" van het HR‑beleid en de HR-projecten en betrekt de lijnmanagers in een vroeg stadium bij beleidswijzigingen en nieuwe HR-projecten, zodat rekening kan worden gehouden met hun feedback
 • begeleidt, samen met het lijnmanagement, grote veranderingen in de entiteiten waarvoor hij of zij bevoegd is.

Profiel

 • je genoot een masteropleiding en beschikt over een ruime kennis van verschillende HR domeinen
 • een eerste ervaring in een rol als HR Business Partner en een basiskennis in sociale wetgeving zijn een must
 • je bent pragmatisch, doelgericht en staat open voor verandering
 • je kan zowel autonoom als in teamverband werken
 • je beschikt over een gezonde dosis initiatief
 • je bent diplomatisch, integer en discreet
 • je bent positief ingesteld en communicatievaardig
 • je hebt een actieve kennis van de tweede landstaal.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 4 november 2018: afsluiting van de kandidaturen
 • oktober/november 2018: 3 online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (+/- 80 min.)
 • november/december 2018: interview (± 45 min.)
 • december 2018:  assessment center (volledige dag).
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.