IGA Operational officer (V/M/X) - bachelor

Solliciteren tot: 
05 december 2021

Omgeving

Het departement Informatica van de Nationale Bank van België (NBB) bestaat uit een hechte groep van meer dan 200 informatici met een hoog niveau. Het departement is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van interne en externe toepassingen, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met andere instellingen binnen het Europees Systeem van Centrale Banken (ESCB). Het werkt aan het opstellen en het implementeren van een evolutieve architectuur die een zeer strikte veiligheid combineert met een groeiende toenadering van internationale en onderling gekoppelde netwerken.

Binnen dit departement heeft de dienst “IT klantendiensten” de opdracht als schakel te fungeren tussen het departement en zijn klanten in de verschillende businessentiteiten van de Bank. Concreet betekent dit de ondersteuning van meer dan 2000 interne en externe medewerkers van de NBB, zodat deze hun job op een efficiënte manier kunnen uitoefenen. De dienst staat in voor de selectie, voor de aankoop en voor de ondersteuning van de onderdelen van de gebruikerswerkpost (laptops, schermen, printers, smartphones, smartscreens, enz. ) en helpt de medewerkers bij vragen of problemen gelinkt aan het gebruik van de talrijke informaticamiddelen die ze ter beschikking krijgen. “IT klantendiensten” is ook het eerste aanspreekpunt van de klant voor het operationeel beheer van de IT-beveiliging (UAP, …).

Voor deze dienst zijn we op zoek naar een medewerker/medewerkster om ons team, dat verantwoordelijk is voor het operationele beheer van de IT-veiligheid - en vooral voor het gecentraliseerde beheer van de toegangen tot de componenten en applicaties van de informatica-infrastructuur van de Bank, te versterken.

Functie

 • je begeleidt en ondersteunt de eigenaars van IT-toepassingen/-systemen en bij het identificeren en definiëren van de autorisaties en rollen die het gebruik van hun IT-toepassing/systeem regelen
 • je ondersteunt de IT Security Correspondenten in hun rol bij het beheer van de Business rollen van hun entiteit
 • je neemt actief deel aan de ontmanteling van oude autorisaties die omwille van de continuïteit tijdelijk naar de nieuwe IGA-infrastructuur zijn overgebracht
 • je neemt deel aan regelmatige campagnes om rechten te certificeren
 • je neemt deel aan het onderhoud en de evolutie van alle bestaande processen in deze specifieke context van gecentraliseerd IT-toegangsrechtenbeheer
 • je houdt voortdurend toezicht op de kwaliteit van de in het IGA-systeem bewaarde gegevens.

Profiel

 • je hebt een bachelordiploma
 • je bent zeer klantgericht
 • je gaat nauwgezet te werk en levert kwaliteitsvol werk af
 • je hebt organisatietalent en kunt zowel goed in team als zelfstandig werken, in staat zijn meerdere dossiers tegelijk te beheren
 • je kunt in een tweetalige (NL/FR) omgeving werken of bent bereid je bij te scholen
 • je bent stressbestendig.

Indien je een nuttige ervaring hebt binnen de volgende gebieden wordt dit als een pluspunt beschouwd: IGA/IAM-processen (Identity & Access Management) en -infrastructuur.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s)komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

 jobs@nbb.be 
 02 221 31 26

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)