Industrieel ingenieur of Professionele bachelor speciale bouwtechnieken (V/M/X) (contract van 12 maanden, verlengbaar)

Solliciteren tot: 
19 februari 2023

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) bezit een belangrijk patrimonium met een oppervlakte van ongeveer 200.000 m² bruto, verspreid over de hoofdzetel te Brussel en het toekomstig Cashcenter in Zellik.

De specifieke veiligheidsvereisten, eigen aan een centrale bank, en de evoluerende behoeften inzake kantoorruimte zorgen ervoor dat dit patrimonium voortdurend aangepast en gemoderniseerd moet worden.

Daarom zijn wij voor onze afdeling Technische installaties op zoek naar een industrieel ingenieur of een professionele bachelor in de elektriciteit, elektromechanica of klimatisering en koeling voor een contract van 12 maanden (met mogelijkheid tot verlenging voor 12 maanden).

Functie

 • je maakt deel uit van de projectteams en neemt actief deel aan het beheer van de nieuwbouw- en renovatieprojecten
 • je werkt mee aan het beheer van het patrimonium van de NBB (programma, planning, begroting, herstellingen en onderhoud...)
 • je levert, onder toezicht van een projectleider, een betekenisvolle bijdrage aan de studie en het ontwerp van de technische installaties, het opvolgen van werven; het tekenen van uitvoeringsplannen, het opstellen van bestekken en meetstaten...

Profiel

 • je bent houder van een diploma industrieel ingenieur of een professionele bachelor in de elektriciteit, elektromechanica, klimatisering en koeling of nauw verwant
 • je hebt bij voorkeur een relevante beroepservaring van minimum 1 jaar
 • je kan zowel autonoom als in teamverband werken
 • je beschikt over de nodige vaardigheden om te communiceren met de interne klanten, medewerkers, externe studiebureaus en consulenten, overheden...
 • je hebt een goede actieve kennis van het Frans
 • je hebt een goede actieve kennis van de meest courante bureautica-toepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • je bent bij voorkeur vertrouwd met:
  • de regelgeving met betrekking tot de elektrische installaties (AREI)
  • de elementaire veiligheidsregels bij het uitvoeren van werken aan elektrische installaties
  • de elementaire kennis van verwarmings-, ventilatie en koelinstallaties
 • space management en het kunnen werken met Autocad zijn pluspunten

Waarom kiezen voor de NBB?

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk
 • Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Eni

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.