Industrieel ingenieur (V/M/X) of Professionele bachelor (V/M/X) in de elektriciteit, elektromechanica, klimatisering en koeling (contract van 12 maanden)

Solliciteren tot: 
02 mei 2021

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) bezit een belangrijk patrimonium met een oppervlakte van ongeveer 200.000 m² bruto, verspreid over de hoofdzetel te Brussel en het toekomstig Cashcenter in Zellik.

De specifieke veiligheidsvereisten, eigen aan een centrale bank, en de evoluerende behoeften inzake kantoorruimte zorgen ervoor dat dit patrimonium voortdurend aangepast moet worden.

Daarom zijn wij voor onze afdeling Technische installaties op zoek naar een industrieel ingenieur (M/V/X) of een professionele bachelor (V/M/X) in de elektriciteit, elektromechanica of klimatisering en koeling voor een contract van 12 maanden (met mogelijkheid tot verlenging voor 12 maanden).

Functie

 • deelnemen aan de projectteams bij het uitvoeren van nieuwbouw- en renovatieprojecten
 • meewerken aan het beheer van het patrimonium van de NBB (programma, planning, begroting, herstellingen en onderhoud, ...)
 • onder toezicht van een projectleider: studie en ontwerp van technische installaties, opvolgen van werven; tekenen van uitvoeringsplannen, opstellen bestek en meetstaat, ...
 • opvolgen van de technologische ontwikkelingen.

Profiel

 • houder zijn van een diploma industrieel ingenieur of een professionele bachelor bezitten in de elektriciteit, elektromechanica, klimatisering en koeling of nauw verwant
 • bij voorkeur een relevante beroepservaring hebben van minimum 1 jaar
 • zowel autonoom als in teamverband kunnen werken
 • over de nodige vaardigheden beschikken om te communiceren met de interne klanten, de medewerkers, externe studiebureaus en consulenten, overheden, ...
 • een goede actieve kennis van de tweede landstaal hebben
 • een goede actieve kennis van de meest courante bureautica-toepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) hebben
 • bij voorkeur vertrouwd zijn met:
  • de wetgeving met betrekking op de elektrische installaties (AREI)
  • de elementaire veiligheidsregels bij werken op elektrische installaties
  • de elementaire kennis van verwarmings-, ventilatie en koelinstallaties
  • tekenpakketten zoals AutoCad, ...

 

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en/of de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

 

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 43 29

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.