Infograficus (V/M/X) - bachelor

Solliciteren tot: 
25 augustus 2019

Omgeving

De statistieken maken deel uit van de historische taken van de Nationale Bank van België (NBB), aangezien ze noodzakelijk zijn om het monetaire beleid te voeren en talrijke macro- economische studies te verrichten. Er is een functie vacant bij het departement Algemene statistiek, waar de economisch-financiële statistieken voor België worden gemaakt, meer in het bijzonder bij de dienst Statistische informatiesystemen (SI). De dienst SI verzamelt en verspreidt de duizenden statistieken van de NBB.

Deze dienst is op zoek naar een nieuwe infograficus, die moet zorgen voor de grafische illustraties van de statistische publicaties van de NBB.

Het team ‘Publicaties’ telt 8 personen en heeft drie essentiële opdrachten:

 • het beheert de databanken van het departement en publiceert de statistieken op de website van de NBB
 • het verstuurt de statistieken naar de verschillende nationale en internationale instellingen
 • het maakt en verspreidt alle statistische publicaties en werkt mee aan de publicaties van andere departementen van de NBB, waarvoor het ook de grafieken maakt.

Functie

 • de grafieken maken voor de publicaties van de NBB (met inbegrip van het jaarverslag) en voor de talrijke presentaties, in het bijzonder voor die van het directiecomité
 • ‘grafische’ werken ad hoc uitvoeren, met name op vraag van de directie
 • meewerken aan een grafische voorstelling van de statistieken op de website van de NBB.

Profiel

 • een bachelor in grafische vormgeving hebben of nuttige ervaring in dat domein kunnen aantonen
 • goede kennis van de grafische tools, van de Adobe-producten (Illustrator, Indesign...) en van Microsoft Office (Excel, PowerPoint...) hebben
 • interesse in economie en statistiek hebben
 • precies en zorgvuldig werken en zich aan deadlines kunnen houden
 • in teamverband kunnen werken
 • een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels hebben is een troef.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 25/08/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • augustus/september 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • september: interview (± 60 min.)
 • oktober: assessment center (volledige dag).

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.