Inspecteur

Solliciteren tot: 
24 maart 2019

Omgeving

In België zijn verschillende van de belangrijkste Europese en internationale bedrijven op het gebied van betalingen, vereffening (settlement) en bewaring (custody) van effecten gevestigd. Het gaat hier om bedrijven zoals Euroclear (grootste ICSD wereldwijd), SWIFT (grootste dienstverlener voor betalingsberichtenverkeer), The Bank of New York Mellon ( grootste custodian bank), Worldline , en als gevolg van de brexit ook om grote mondiale spelers op het gebied van retailbetalingen (zoals Moneygram), waardoor de uitzonderlijke concentratie van financiële marktinfrastructuren en aanbieders van betaaldiensten in ons land nog toeneemt.

Een geschikt risicobeheer van deze instellingen en de goede werking en veiligheid van de systemen die zij beheren, zijn van essentieel belang voor de stabiliteit van de financiële markten en de goede werking van het betalingssysteem.

De Nationale Bank van België (NBB) is, als de autoriteit van het land van vestiging van deze bedrijven, belast met het toezicht (prudentieel en oversight) om deze stabiliteit te waarborgen.

Het internationale profiel van de meeste van deze marktinfrastructuren vereist bovendien een nauwe en intensieve samenwerking tussen de NBB en andere buitenlandse centrale banken en supervisors.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een multidisciplinair team van deskundigen (waaronder inspecteurs) in een constant veranderende omgeving.

Functie

De inspecteurfunctie omvat de volgende taken:

 • inspectieopdrachten (‘on-site’) uitvoeren bij financiële instellingen die onder het prudentieel toezicht of het oversight van de Bank vallen om de financiële en niet-financiële risico’s en de financiële soliditeit te evalueren en te controleren of de prudentiële reglementering en de internationale normen, standaarden en principes worden nageleefd
 • samenwerken met de permanente controleteams van de Bank (‘off-site’) om de inspecties voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen
 • deelnemen aan nationale en internationale werkgroepen met het oog op de ontwikkeling van het toezichtsbeleid.

Wij bieden u:

 • een gevarieerde functie met verantwoordelijkheden, ruimte voor initiatief en groeimogelijkheden
 • een functie binnen een dynamisch team
 • actieve ondersteuning en coaching
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan interne en externe opleidingen
 • een internationale werkomgeving
 • een goed evenwicht tussen werk en privéleven.

Profiel

 • houder zijn van een masterdiploma
 • over een relevante ervaring in audittechnieken en/of in risicobeheer beschikken
 • een goede kennis van het Engels, Nederlands en Frans hebben
 • zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • over een goed ontwikkeld analytisch vermogen beschikken en voor synthese zinnen
 • over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
 • georganiseerd zijn en initiatief kunnen nemen
 • blijk van zelfvertrouwen geven en goed argumenteren en overtuigen kunnen
 • stressbestendig zijn
 • een hoge zin voor ethiek hebben en vertrouwelijkheid
 • kennis van betalingsdiensten, clearing, settlement en custody hebben

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 24/03/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • maart/april 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • april 2019: interview (± 60 min.)
 • mei 2019: assessment center (volledige dag)
 • mei/juni 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.)
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.