Inspecteur financiële instellingen

Solliciteren tot: 
17 maart 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een inspecteur (V/M) van financiële instellingen. Deze inspecteur voert hoofdzakelijk inspecties ter plaatse uit bij kredietinstellingen, beursvennootschappen en marktinfrastructuren. Deze inspecties vinden doorgaans plaats in België, maar kunnen ook betrekking hebben op instellingen in het buitenland.

De inspecties bij de Europese bankgroepen, die onder het toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme staan, verlopen in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB). De teams die ze uitvoeren kunnen bestaan uit inspecteurs van verschillende nationale toezichthoudende autoriteiten of van de ECB.

Functie

Binnen een innovatieve en dynamische dienst die de ontwikkeling van de kennis en de competenties ondersteunt, zal de inspecteur:

 • de financiële en niet-financiële risico's, de financiële soliditeit en de naleving van de prudentiële regelgeving bij financiële instellingen beoordelen tijdens inspecties
 • met de toezichtsteams van de ECB en de NBB samenwerken voor de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up van de inspecties
 • aan nationale of internationale werkgroepen deelnemen om het toezichtsbeleid uit te werken.

Profiel

 • houder zijn van:
  • hetzij een master in de economische wetenschappen of de handelswetenschappen, of een master handelsingenieur, eventueel aangevuld met een opleiding in audit en/of risicobeheer
  • hetzij een master in de rechten, aangevuld met een opleiding en/of ervaring in financieel-economische domeinen en/of op het gebied van audit
 • bereid zijn om zich in te werken in de bancaire regelgeving (de kapitaal- en liquiditeitsnormen inbegrepen), de financiële producten, de boekhoudtechnieken (de IFRS-normen inbegrepen), de audittechnieken en het risicobeheer
 • een goede kennis van de twee landstalen en van het Engels hebben
 • bereid zijn om deel te nemen aan inspecties in het buitenland
 • zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • getuigen van aanpassingsvermogen en zin voor interpersoonlijke relaties
 • over een sterk analytisch vermogen beschikken en zin voor synthese hebben
 • goed kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • over organisatietalent beschikken
 • bekwaam zijn om initiatieven te nemen
 • blijk geven van zelfvertrouwen, goed kunenn argumenteren en overredingskracht bezitten
 • stressbestendig zijn
 • veel belang hechten aan ethiek en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 17/03/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • februari/maart 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • maart 2019: interview (± 60 min.)
 • april 2019: assessment center (volledige dag)
 • mei 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.)
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.