Inspecteur financiële instellingen (V/M/X)

Solliciteren tot: 
11 oktober 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een inspecteur (V/M/X) van financiële instellingen. Deze inspecteur voert hoofdzakelijk inspecties ter plaatse uit bij kredietinstellingen, beursvennootschappen en marktinfrastructuren. Deze inspecties vinden doorgaans plaats in België, maar kunnen ook betrekking hebben op instellingen in het buitenland.

De inspecties bij de Europese bankgroepen, die onder het toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme staan, verlopen in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB). De teams die ze uitvoeren kunnen bestaan uit inspecteurs van verschillende nationale toezichthoudende autoriteiten of van de ECB.

Functie

Binnen een innovatieve en dynamische dienst die de ontwikkeling van de kennis en de competenties ondersteunt, zal de inspecteur:

 • de financiële en niet-financiële risico's, de financiële soliditeit en de naleving van de prudentiële regelgeving bij financiële instellingen beoordelen tijdens inspecties
 • met de toezichtsteams van de ECB en de NBB samenwerken voor de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up van de inspecties
 • aan nationale of internationale werkgroepen deelnemen om het toezichtsbeleid uit te werken.

Profiel

 • houder zijn van:
  • hetzij een master in de economische wetenschappen of de handelswetenschappen, of een master handelsingenieur, eventueel aangevuld met een opleiding in audit en/of risicobeheer
  • hetzij een master in de rechten, aangevuld met een opleiding en/of ervaring in financieel-economische domeinen en/of op het gebied van audit
 • bereid zijn om zich in te werken in de bancaire regelgeving (de kapitaal- en liquiditeitsnormen inbegrepen), de financiële producten, de boekhoudtechnieken (de IFRS-normen inbegrepen), de audittechnieken en het risicobeheer
 • een goede kennis van de twee landstalen en van het Engels hebben
 • bereid zijn om deel te nemen aan inspecties in het buitenland
 • zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • getuigen van aanpassingsvermogen en zin voor interpersoonlijke relaties
 • over een sterk analytisch vermogen beschikken en zin voor synthese hebben
 • goed kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • over organisatietalent beschikken
 • bekwaam zijn om initiatieven te nemen
 • blijk geven van zelfvertrouwen, goed kunnen argumenteren en overredingskracht bezitten
 • stressbestendig zijn
 • veel belang hechten aan ethiek en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 26 49

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)