Inspecteur IT-risico's

Solliciteren tot: 
08 september 2017

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) rekruteert een inspecteur IT-risico's (V/M) voor haar dienst Specifieke operationele functies inzake prudentieel toezicht. Deze dienst omvat 5 expertisecentra: modeltoezicht, IT-toezicht, inspecties banken en infrastructuren, inspecties verzekeringen en business analyse. In het expertisecentrum IT-toezicht voert de inspecteur, in samenwerking met de andere diensten van het prudentieel toezicht, IT-risicoanalyses en IT-inspecties uit.

Functie

De inspecteur IT-risico's:

 • analyseert en beoordeelt de prudentiële IT-risico’s bij de banken, verzekeringsondernemingen, marktinfrastructuren, beleggingsondernemingen en betalingsinstellingen
 • neemt deel aan periodieke prudentiële vergaderingen met het IT-management, de gespecialiseerde IT-controlefuncties (security officer, BCP/DRP-manager, IT risk management) en de interne audit bij de instellingen onder toezicht
 • voert IT-inspecties uit bij de instellingen onder toezicht
 • draagt bij tot de ontwikkeling van het prudentiële beleid op IT-vlak door deelname aan interne, Belgische en internationale werkgroepen.

Profiel

 • een diploma van ingenieur, licentiaat/master in wiskunde en/of informatica bezitten, of een economische opleiding genoten hebben, aangevuld met grondige kennis van de IT-processen en -technologieën in de financiële sector
 • ervaring hebben in IT-audit is een meerwaarde
 • een methodische aanpak hanteren bij de analyse van de IT-processen en -risico’s en het voorstellen van gepaste oplossingen
 • een analytisch karakter bezitten en zin voor synthese hebben
 • initiatief durven nemen
 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • assertiviteit en argumentatiekracht bezitten
 • goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden hebben
 • een gedegen kennis van het Engels, Nederlands en Frans hebben.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 17/09/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • oktober 2017: interview + schriftelijke test
 • eind oktober 2017: assessment
 • november 2017: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.