Inspecteur IT-risico's

Solliciteren tot: 
02 april 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) rekruteert een inspecteur IT-risico's (V/M) voor haar dienst Specifieke operationele functies. Deze dienst omvat de inspecteurs voor het prudentieel toezicht, expertisecentra voor IT en interne modellen, alsook de interne ontwikkeling en support voor IT toepassingen van het prudentieel toezicht. Het expertisecentrum voor IT ziet erop toe dat financiële instellingen hun IT risico’s adequaat beheren, en staat in voor alle aspecten van dit IT toezicht: de ontwikkeling van beleid en methodologie, het uitvoeren van inspecties en diverse soorten risicoanalyses. Het team opereert zowel in een Belgische als in een internationale context.

Functie

Wij bieden jou een uitdagende en interessante baan aan als IT inspecteur binnen een internationaal en dynamisch team van toezichthouders. Heb je kennis van IT-risicobeheer, IT-auditing en/of IT-beveiliging? Ben je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en trends in IT (cyberaanvallen, malware, Fintech, Blockchain, enz.)? Wil je belangrijke verantwoordelijkheden in het IT-toezicht op meerdere financiële instellingen om op die manier bij te dragen aan de stabiliteit van het financiële systeem? Wil je de Belgische en Europese financiële sector beter leren kennen? Wil je de kans krijgen om te reizen?

De inspecteur IT-risico's heeft een divers takenpakket. Hij:

 • analyseert en beoordeelt de prudentiële IT-risico’s bij financiële instellingen (banken, verzekeringsondernemingen, betalingsinstellingen,…); dit vooral met betrekking tot cybercriminaliteit, IT continuïteit/beschikbaarheid, IT outsourcing, cloud computing, Fintech, software-ontwikkeling, project management en datakwaliteit
 • voert IT-inspecties uit bij de instellingen onder toezicht, zowel in België als in het buitenland
 • informeert zich over recente ontwikkelingen via vergaderingen met het IT-management, de gespecialiseerde IT-controlefuncties (security officer, BCP/DRP-manager, IT risk management) en de interne audit bij de instellingen onder toezicht, onder andere voor de risicoanalyse van strategische dossiers
 • draagt bij tot de ontwikkeling van het prudentiële beleid, methodologieën en transversale analyses op IT-vlak door deelname aan interne, Belgische en internationale werkgroepen.

Profiel

De ideale kandidaat:

 • is in het bezit van een diploma van ingenieur, master in wiskunde en/of informatica, of heeft een andere masteropleiding genoten, aangevuld met grondige kennis van de IT-processen en -technologieën in de financiële sector
 • heeft ervaring in IT-audit
 • hanteert een methodische aanpak bij de analyse van de IT-processen en -risico’s en het voorstellen van gepaste oplossingen
 • heeft een analytisch karakter en zin voor synthese
 • durft initiatief te nemen
 • kan zowel zelfstandig als in een dynamisch team functioneren
 • is assertief en bezit argumentatiekracht
 • heeft goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden
 • heeft een grondige kennis van het Engels, Nederlands en Frans
 • is bereid om te reizen voor het werk.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 02/04/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • april 2018: onlinetesten/interview
 • mei 2018: assessment
 • juni 2018: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld gaan van een gelijkwaardigheidsattest.