Inspecteur-jurist

Solliciteren tot: 
03 februari 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is op zoek naar een inspecteur-jurist (V/M) om controleopdrachten ter plaatse uit te voeren bij (her)verzekeringsondernemingen. Deze controles bieden de NBB de gelegenheid om de werking en de organisatie van de betrokken onderneming te evalueren, en dit in elk domein dat betrekking heeft op de uitoefening van (her)verzekeringsactiviteiten, op de governance alsook op het meten en het beheer van de risico's waarmee ze wordt geconfronteerd.

Functie

De inspecteur-jurist zal in een team met een andere inspecteur ter plaatse toezichtsopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten bestaan uit:

 • de opdracht (scope) beschrijven en een werkprogramma opbouwen
 • de controleopdrachten uitvoeren
 • een verslag opmaken en indienen
 • de follow-up organiseren.

De toezichtsopdrachten hebben betrekking op alle domeinen van het prudentieel toezicht en vooral, maar niet uitsluitend, op die met belangrijke juridische en institutionele aspecten.

Profiel

 • houder zijn van een master in de rechten, aangevuld met een opleiding en/of ervaring op het gebied van verzekeringsactiviteiten
 • over relevante ervaring beschikken op het gebied van audittechnieken, of bereid zijn om op dit vlak een opleiding te volgen
 • kennis hebben van de prudentiële regelgeving van de verzekeringssector is een pluspunt
 • de twee landstalen en het Engels goed beheersen
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken, in een multidisciplinaire omgeving
 • over sterke analytische vaardigheden beschikken, een kritische geest en zin voor synthese hebben
 • uitstekende communicatievaardigheden bezitten, zowel mondeling als schriftelijk
 • zelfvertrouwen hebben, goed kunnen argumenteren en overtuigingskracht bezitten
 • veel belang hechten aan ethische waarden en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 3/02/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • januari/februari 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • februari 2019: interview (± 60 min.)
 • maart 2019: assessment center (volledige dag)
 • april 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.)
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.