Inspecteur/-trice financiële instellingen (V/M/X)

Solliciteren tot: 
04 juni 2023

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een inspecteur/-trice van financiële instellingen voor onze dienst Prudentieel toezicht op banken en beursvennootschappen (TB). Als inspecteur/-trice voer je hoofdzakelijk inspecties ter plaatse uit bij kredietinstellingen, beursvennootschappen en marktinfrastructuren. Deze inspecties vinden doorgaans plaats in België, maar kunnen ook betrekking hebben op instellingen in het buitenland.

De inspecties bij de Europese bankgroepen, die onder het toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme staan, verlopen in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB). De teams die ze uitvoeren kunnen bestaan uit inspecteurs van verschillende nationale toezichthoudende autoriteiten of van de ECB.

Functie

Binnen een innovatieve en dynamische dienst die de ontwikkeling van de kennis en de competenties ondersteunt, zal je:

 • de financiële en niet-financiële risico's, de financiële soliditeit en de naleving van de prudentiële regelgeving bij financiële instellingen beoordelen tijdens inspecties
 • met de toezichtsteams van de ECB en de NBB samenwerken voor de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up van de inspecties
 • aan nationale of internationale werkgroepen deelnemen om het toezichtsbeleid uit te werken.

Profiel

 • je bent houder van:
  • hetzij een master in de economische wetenschappen of de handelswetenschappen, of een master handelsingenieur, eventueel aangevuld met een opleiding in audit en/of risicobeheer
  • hetzij een master in de rechten, aangevuld met een opleiding en/of ervaring in financieel-economische domeinen en/of op het gebied van audit
 • je beschikt over (ten minste 3 jaar) relevante ervaring op het gebied van bankentoezicht (prudentieel en AML/CFT), audit of risicobeheer
 • je bent bereid om je in te werken in de bancaire regelgeving (de kapitaal- en liquiditeitsnormen inbegrepen) en AML/CFT regelgeving, de financiële producten, de boekhoudtechnieken (de IFRS-normen inbegrepen), de audittechnieken en het risicobeheer
 • je hebt een goede kennis van de twee landstalen (NL/FR) en van het Engels
 • je bent bereid om deel te nemen aan inspecties in het buitenland
 • je zowel zelfstandig als in teamverband werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • je getuigt van aanpassingsvermogen en zin voor interpersoonlijke relaties
 • je beschikt over een sterk analytisch vermogen en hebt zin voor synthese
 • je geeft blijk van zelfvertrouwen, je kan goed argumenteren en hebt overredingskracht
 • je hecht veel belang aan ethiek en vertrouwelijkheid.
 • ervaring binnen de Single Supervision Mechanism (SSM) is een plus.

Waarom kiezen voor de NBB?

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk
 • Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Olenga

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)