Inspecteur van financiële instellingen

Solliciteren tot: 
01 oktober 2017

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt inspecteurs (V/M) van financiële instellingen. Binnen de dienst Specifieke operationele functies inzake prudentieel toezicht moeten deze inspecteurs hoofdzakelijk inspecties ter plaatse uitvoeren bij kredietinstellingen, beursvennootschappen en marktinfrastructuren. 

De inspecties vinden doorgaans in België plaats, maar kunnen ook betrekking hebben op instellingen in het buitenland.

De inspecties bij de Europese bankgroepen, die onder het toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme staan, verlopen volgens de methodologieën die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vastgelegd. De teams die ze uitvoeren kunnen bestaan uit inspecteurs van verschillende nationale toezichthoudende autoriteiten of van de ECB.

Functie

Als inspecteur:

 • beoordeelt u tijdens uw inspecties de financiële en niet-financiële risico's, de financiële soliditeit en de naleving van de prudentiële regelgeving bij financiële instellingen
 • werkt u samen met de toezichtsteams van de ECB en de NBB voor de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up van de inspecties
 • neemt u deel aan nationale of internationale werkgroepen om het toezicht beleid uit te werken.

Profiel

 • houder zijn van:
  • hetzij een master in de economische wetenschappen of de handelswetenschappen, of een master handelsingenieur, eventueel aangevuld met een opleiding in audit en/of risicobeheer
  • hetzij een master in de rechten, aangevuld met een opleiding en/of ervaring in financieel-economische domeinen en/of op het gebied van audit
 • bereid zijn zich in te werken in de bancaire regelgeving (de kapitaal- en liquiditeitsnormen inbegrepen),
  de financiële producten, de boekhoudtechnieken (de IFRS-normen ingebrepen), de audittechnieken en het risicobeheer
 • het Engels en de twee landstalen goed beheersen
 • bereid zijn om deel te nemen aan inspecties in het buitenland
 • zelfstandig, maar ook in teamverband kunnen werken in een multidisciplinaire en internationale omgeving
 • getuigen van aanpassingsvermogen en interpersoonlijke vaardigheden
 • over een sterk analytisch vermogen beschikken en zin voor synthese hebben
 • goed kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • organisatietalent hebben
 • bekwaam zijn om initiatieven te nemen
 • blijk geven van zelfvertrouwen, goed kunnen argumenteren en overredingskracht bezitten
 • stressbestendig zijn
 • veel belang hechten aan ethiek en vertrouwelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 01/10/2017: afsluiting van de kandidaturen
 • oktober 2017: interview
 • november 2017: assessment
 • eind november 2017: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.