Inspecteur/inspectrice IT-risico's (V/M/X) - Master

Solliciteren tot: 
16 maart 2023

Omgeving

Bij de Nationale Bank van België (NBB) zoeken we een Inspecteur/inspectrice IT risico's (V/M/X) om ons IT-expertisecentrum binnen het prudentieel toezicht te versterken.

Dit expertisecentrum ziet erop toe dat financiële instellingen hun IT risico's adequaat beheren en het staat in voor alle aspecten van dit IT-toezicht: de ontwikkeling van beleid en methodologie, het uitvoeren van inspecties en diverse soorten risicoanalyses. Het team opereert zowel in een nationale als internationale context.

We bieden jou een uitdagende en interessante baan aan als IT-inspecteur/inspectrice binnen een internationaal en dynamisch team van toezichthouders. Heb je kennis van IT-risicobeheer, ITauditing en/of IT-beveiliging? Ben je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en trends in IT (cyberdreigingen en - beveiliging, clouddiensten, projectbeheer, Fintech, DLT, artificiële intelligentie, …)? Wil je belangrijke verantwoordelijkheden in het IT-toezicht op meerdere financiële instellingen om op die manier bij te dragen aan de stabiliteit van het financiële systeem? Wil je de Belgische en Europese financiële sector beter leren kennen? Wil je de kans krijgen om te reizen?

Functie

 • je analyseert en beoordeelt de prudentiële IT- en cyberrisico’s bij financiële instellingen (banken, verzekeringsondernemingen, marktinfrastructuren, betalingsinstellingen, …); dit vooral met betrekking tot cybercriminaliteit, IT-continuïteit, IT-outsourcing, cloud computing, Fintech, software-ontwikkeling, project management en datakwaliteit
 • je voert IT-inspecties uit bij de instellingen onder toezicht, zowel in België als in het buitenland
 • je informeert je over recente ontwikkelingen via vergaderingen met het IT-management, de gespecialiseerde IT-controlefuncties (security officer, BCP/DRP-manager, IT risk management) en de interne audit bij de instellingen onder toezicht, onder andere voor de risicoanalyse van strategische dossiers
 • je draagt bij tot de ontwikkeling van het prudentiële beleid, methodologieën en transversale analyses op IT-vlak door deelname aan interne, Belgische en internationale werkgroepen.

Profiel

 • je bent houder van een diploma van ingenieur, master wiskunde en/of informatica of je hebt een andere masteropleiding genoten, aangevuld met grondige kennis van de IT-processen en - technologieën in de financiële sector
 • je hebt ervaring in IT-audit
 • je hanteert een methodische aanpak bij de analyse van IT-processen en -risico's en bij het voorstellen van gepaste oplossingen
 • je hebt een analytische geest en zin voor synthese
 • je durft initiatief nemen
 • je kan zowel zelfstandig als in een dynamisch team functioneren
 • je bent assertief en je bezit argumentatiekracht
 • je beschikt over goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden
 • Nederlands is je moedertaal en daarnaast heb je een goede kennis van het Engels en het Frans (beide niveau B1)
 • je bent bereid om te reizen voor het werk 
 • je wil bijdragen aan de stabiliteit van het financiële systeem.

Waarom kiezen voor de NBB?

• Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk
• Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen
• Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
• Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
• Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
• Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Margo

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)