Inspecteur/inspectrice marktinfrastructuren (V/M/X) - Master

Solliciteren tot: 
18 december 2022

Omgeving

In België zijn verschillende van de belangrijkste Europese en internationale bedrijven op het gebied van betalingen, vereffening (settlement) en bewaring (custody) van effecten gevestigd. Het gaat hier om bedrijven zoals Euroclear (grootste ICSD wereldwijd), SWIFT (grootste dienstverlener voor betalingsberichtenverkeer), The Bank of New York Mellon (grootste custodian bank), Worldline, en als gevolg van de brexit ook om grote mondiale spelers op het gebied van retailbetalingen (zoals Moneygram en Wise), waardoor de uitzonderlijke concentratie van financiële marktinfrastructuren en aanbieders van betaaldiensten in ons land nog toeneemt.

Een geschikt risicobeheer van deze instellingen en de goede werking en veiligheid van de systemen die zij beheren, zijn van essentieel belang voor de stabiliteit van de financiële markten en de goede werking van het betalingssysteem. De Nationale Bank van België is, als de autoriteit van het land van vestiging van deze bedrijven, belast met het toezicht (prudentieel en oversight) om deze stabiliteit te waarborgen. Het internationale profiel van de meeste van deze marktinfrastructuren vereist bovendien een nauwe en intensieve samenwerking tussen de NBB en andere buitenlandse centrale banken en supervisors.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een multidisciplinair team van deskundigen (waaronder inspecteurs) in een constant veranderende omgeving.

Functie

• je voert inspectieopdrachten (‘on-site’) uit bij financiële instellingen die onder het prudentieel toezicht of het oversight van de Bank vallen
• je evalueert de financiële risico’s, de niet-financiële risico’s en de financiële soliditeit en je controleert of de prudentiële reglementering en de internationale normen, standaarden en principes worden nageleefd
• je formaliseert deze bevindingen, tekortkomingen of zwakke punten onder de vorm van schriftelijke rapporten
• je werkt samen met de permanente controleteams van de Bank (‘off-site’) om de inspecties voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen
• je verwerft een grondige kennis van het wettelijk kader waaraan de instellingen onder toezicht en oversight van de Nationale Bank van België onderworpen zijn, alsook van alle audit- en inspectiepraktijken en methodologieën en je houdt deze up-to-date.

Profiel

• je bent houder van een masterdiploma, aangevuld met relevante ervaring in audittechnieken en/of in risicobeheer
• Nederlands is je moedertaal en daarnaast heb je een goede kennis van het Engels en het Frans (beide niveau B1)
• je kan zelfstandig, maar ook in teamverband werken, in een multidisciplinaire en internationale omgeving
• je beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen en zin voor synthese
• je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 
• je bent georganiseerd en je kan initiatief nemen
• je geeft blijk van zelfvertrouwen en kan goed argumenteren en overtuigen
• je bent stressbestendig
• je hebt een hoge zin voor ethiek en vertrouwelijkheid. 

Extra troef:
• je hebt kennis van betalingsdiensten, clearing, settlement en custody.

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest. 

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Margo

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)