Inspecteur/inspectrice marktrisico’s - verzekeringssector (V/M/X) - Master

Solliciteren tot: 
22 oktober 2023

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een inspecteur(-trice) (V/M/X) met een sterke interesse in financiën voor de verzekeringssector.

Deze inspecteur voert hoofdzakelijk inspecties ter plaatse uit bij verzekeringsondermemingen, met behulp van “audit”-achtige methoden.

Heb je ook ervaring met waardering van activa, vermogensbeheer, financieel risicobeheer, auditing, ALM-beheer?

Ben je analytisch ingesteld, nieuwsgierig en communicatief sterk ? Dan is de rol van inspecteur(-trice) jouw volgende stap! We bieden je een uitdagende functie met veel afwisseling in een dynamische werkomgeving.  

Functie

Als inspecteur(-trice) voer je, in teamverband, controle opdrachten ter plaatse uit bij verzekeraars. Deze inspecties richten zich op veel verschillende risico’s in de sector. Bij elke inspectie kom je nieuwe problematieken en risico’s tegen. De onderwerpen variëren van de financiële en niet-financiële risico's, de financiële soliditeit en de naleving van de prudentiële regelgeving.

Als lid van het inspectieteam, zijn je belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • na een voorbereidende fase, het uitvoeren van het onderzoek ter plaatse bij de instelling, door het afnemen van interviews, het analyseren van de werkprocessen en het controleren van documenten en systemen
 • het opstellen van een rapport met de belangrijkste bevindingen en het overdragen van je bevindingen en aanbevelingen aan de instelling en de dossierbeheerders binnen NBB en desgevallend het Directiecomité van de NBB
 • het opvolgen van de actieplannen van de ondernemingen voor de uitgevoerde opdrachten.

Binnen deze innovatieve en dynamische dienst krijg je ook de gelegenheid om je kennis en competenties continu bij te schaven.

Profiel

 • je beschikt over een masterdiploma in de economische wetenschappen, de handelswetenschappen, een master handelsingenieur of een master met een specialisatie in actuariële wetenschappen, eventueel aangevuld met een opleiding in audit en/of risicobeheer/boekhoudtechnieken (de IFRS-normen inbegrepen)
 • je hebt bij voorkeur een eerste ervaring (inclusief stages en werkstudieprogramma's) op het gebied van vermogensbeheer, ALM-beheer, financieel risicobeheer en/of auditing bij voorkeur in de financiële sector, de advieswereld of bij een verzekeringsmaatschappij, pensioenfonds of financiële vermogensbeheerder
 • je beschikt over kennis van het prudentieel kader voor de verzekeringssector of je bent bereid  deze kennis te verwerven
 • je bent geboeid door complexe analytische vraagstukken
 • je kan zowel autonoom als in teamverband functioneren en werken
 • je hebt een hoog gevoel voor interpersoonlijke relaties
 • je bent een organisatietalent en je neemt graag initiatief
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Engels en Frans (beide niveau B2)
 • je toont zelfvertrouwen en je hebt het vermogen om te argumenteren en te overtuigen
 • je hecht veel belang aan ethiek en vertrouwelijkheid.

Waarom kiezen voor de NBB?

 • Een aantrekkelijk loon en tal van bovenwettelijke voordelen (groepsverzekering, uitgebreide hospitalisatieverzekering, iPhone met abonnement...) en een goed evenwicht tussen werk- en privéleven evenals de mogelijkheid tot thuiswerk
 • Een echte carrière: de NBB biedt je de mogelijkheid om je voortdurend te blijven ontwikkelen. We bieden je een breed scala aan opleidingen om de vaardigheden te verwerven die je nodig hebt om je carrière verder uit te bouwen.
 • Een unieke job, waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van de maatschappij
 • Een plek waar je initiatief kan nemen en wordt aangemoedigd om te laten zien wat je kunt
 • Een fijne, collegiale en dynamische werksfeer
 • Aandacht voor je welzijn: om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op de werkvloer en thuis, biedt de NBB een ruim aanbod aan sportactiviteiten (fitnessruimte, groepslessen…), culturele activiteiten en inspirerende workshops.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s), komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Catherine

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)