IT Business Developer - ‘Automated testing’ (V/M/X) (Stage van 4 tot 6 maanden)

Solliciteren tot: 
31 oktober 2023

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) is op zoek naar een stagiair(e) IT Business Developer - oriëntatie 'automated testing' - voor zijn IT Business Partner Financials & Cash Applications team, binnen het IT department.

Dit team staat in voor de interne ontwikkeling en support van toepassingen voor de departementen Financiële Markten en Cash, alsook voor het onderhoud en de verdere evolutie van deze toepassingen.

De stage zal bij voorkeur plaatsvinden in de eerste helft van 2024. De timing en duur zijn in overleg bespreekbaar.

Functie

De rol zal voornamelijk bestaan uit:

  • helpen bij het maken van geautomatiseerde testscenario's met behulp van Tosca van de firma Tricentis
  • het opvolgen van de uitvoering van deze testscenario's

De te testen applicatie is een webapplicatie ontwikkeld in:

  • Angular voor de Frontend
  • Java voor de Backend

De functionele context is 'Cash Management' en als zodanig wordt de applicatie gebruikt in een logistieke beheeromgeving (in tegenstelling tot een kantoortoepassing).

Voor meer informatie over de missies 'Biljetten en munten' van de NBB: 

https://www.nbb.be/nl/biljetten-en-munten

Je voert je taken zelfstandig uit, maar je kan rekenen op de begeleiding en het advies van de experts van het Cash Applications team.

Profiel

  • Je bent een student(e) die een opleiding bachelor of master volgt in informatica
  • Je hebt een grote interesse in geautomatiseerde testen
  • Je bent bereid om kennis op te doen van de tool Tosca (die de NBB heeft gekozen om haar tests te automatiseren): https://www.tricentis.com/products/automate-continuous-testing-tosca
  • Je hebt een goede kennis van het Nederlands of het Frans

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Olenga

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.