IT Business Support Programmeur (bachelor)

Solliciteren tot: 
18 november 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) werft een IT Business Support programmeur (V/M) aan voor zijn departement Informatica. Dit omvat een sterk team van meer dan 200 high-level informatici. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zowel interne als externe toepassingsprojecten, alleen of in samenwerking met andere instellingen van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Het ontwikkelt en implementeert een schaalbare IT-architectuur die strikte beveiliging combineert met groeiende openheid voor internationale en onderling verbonden netwerken.

Functie

De IT Business Support-programmeur maakt deel uit van het team IT Klantendiensten van het departement Informatica van de NBB. De missie van dit team is een link zijn tussen de IT-afdeling en haar klanten binnen de verschillende businessentiteiten van de onderneming.
Binnen dit team neemt de IT Business Support-programmeur deel aan de ontwikkeling en exploitatie van Enterprise Service Management (ESM) -hulpmiddelen. Hij draagt ook bij aan de verbetering van test-automatiseringshulpmiddelen voor de IT-toepassingen van de NBB.

De IT Business Support programmeur:

 • neemt, samen met zakelijke gebruikers, deel aan de behoeften-analyse (specificaties) in het licht van de evolutie van de functionaliteiten van de ESM-tool van de NBB (ServiceNow)
 • ontwikkelt, op basis van specificaties, de business-modules en zorgt voor ondersteuning
 • draagt bij aan de continue verbetering van de ontwikkelde modules
 • draagt bij aan de technische configuratie van de ESM-tool
 • neemt, samen met de business-gebruikers, deel aan de analyse en implementatie van de te automatiseren applicatietests en verzekert de verdere afhandeling ervan.

Er is geen specifieke ervaring vereist. De NBB zal zorgen voor de nodige begeleiding en training.

Profiel

 • houder zijn van een bachelor-diploma, richting informatica
 • klantgericht zijn
 • zowel mondeling als schriftelijk doeltreffend kunnen communiceren
 • zin hebben voor organisatie en even goed in groep als autonoom kunnen werken
 • in staat zijn om in een tweetalige omgeving te werken of bereid zijn dit te worden
 • beschikken over goede vaardigheden voor functionele analyse
 • beschikken over goede kennis van programmatie/scripting en testmethodes en -tools is een pluspunt
 • geïnteresseerd zijn in nieuwe technologieën (smartphones, apps, ...)
 • geïnteresseerd zijn in aspecten die verband houden met IT-beveiliging

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 18 november 2018: afsluiting van de kandidaturen
 •  november 2018: 3 online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (+/- 80 min.)
 •  december 2018: interview (+/- 50 min.)
 •  januari 2019: assessment center (volledige dag).
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.