IT Risk analist

Solliciteren tot: 
04 februari 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) rekruteert een IT risk analist (V/M) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op marktinfrastructuren en oversight".

Deze dienst heeft als taak om de goede en veilige werking na te gaan van de betalings-, clearing en (effecten) vereffeningssystemen die gevestigd zijn in België of die van belang zijn voor de Belgische financiële sector. Een aantal van deze infrastructuren is zeer internationaal actief, en is systemisch relevant in verschillende landen, vandaar dat er een internationaal coöperatief toezicht (dat door de NBB wordt geleid) werd opgezet.

Aan de hand van het toezicht op deze marktinfrastructuren vergewist de NBB zich van hun goede werking alsook van de efficiëntie en de veiligheid van die systemen. Dit is van wezenlijk belang om systeemrisico's te voorkomen en te beheersen.

Het prudentieel toezicht en de oversight verzekeren de naleving van internationaal aanvaarde standaarden voor financiële marktinfrastructuren. Beide benaderingswijzen zijn complementair en werken in een eigen specifiek kader van normen, standaarden en/of reglementeringen. Risico's aanwezig bij de infrastructuren onder toezicht worden geïdentificeerd en de adequate beheersing ervan wordt afgedwongen.

Tegelijk is de dienst in het kader van de internationale samenwerking met centrale banken betrokken bij het uitwerken van de normen die betrekking hebben op deze infrastructuren.

Functie

Deze functie van IT risk analist behelst:

 • de sterkte van de IT omgevingen analyseren bij instellingen die vallen onder het toezicht van de NBB
 • hun operationeel risicomanagement evalueren (met betrekking tot project management, IT beveiliging, business continuity, IT omgeving, outsourcing, Fintech ontwikkelingen ...)
 • rapporten kritisch analyseren (audits, risicoanalyses …) betreffende operationele en IT risico's en de bevindingen ervan beoordelen.

Profiel

 • houder zijn van een masterdiploma in de economie, de toegepaste economie, handelsingenieur, de informatica, of ingenieurswetenschappen
 • over opleiding en/of ervaring in audit van IT omgevingen of in technieken van (operationeel) risicomanagement beschikken
 • functioneel tweetalig NL/FR zijn en een goede kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk) hebben
 • een analytische, kritische en synthetische geest hebben
 • over goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) beschikken
 • zin voor initiatief hebben
 • stressbestendig zijn
 • contactvaardig zijn (teamwerk en frequente externe contacten).

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 04/02/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • februari 2018: online testen/interview
 • maart 2018: assessment
 • april 2018: finaal selectiegesprek.
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een cv, een kopie van het diploma/de diploma's en de bijlagen daarvan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar) worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma's moeten vergezeld zijn van een gelijkwaardigheidsattest.