IT Risk Analyst (V/M/X) - Master

Solliciteren tot: 
28 augustus 2022

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een IT risk analyst voor haar dienst " Toezicht op financiële marktinfrastructuren, op betalingsdiensten en cyberrisico’s ".

Deze dienst heeft als taak om de goede, veilige en efficiënte werking na te gaan van de betaling-, clearing en (effecten)vereffeningssystemen die gevestigd zijn in België of die van belang zijn voor de Belgische financiële sector. Dit is van wezenlijk belang om systeemrisico's te voorkomen en te beheersen. Een aantal van deze infrastructuren is zeer internationaal actief, en is systemisch relevant in verschillende landen, vandaar dat er een internationaal coöperatief toezicht (dat door de NBB wordt geleid) werd opgezet.

Risico's aanwezig bij de infrastructuren onder toezicht worden geïdentificeerd en de adequate beheersing ervan wordt afgedwongen. Tegelijk is de dienst in het kader van de internationale samenwerking met andere centrale banken betrokken bij het uitwerken van de normen die betrekking hebben op deze infrastructuren.

Functie

▪ je analyseert de sterkte van de IT omgevingen bij instellingen die vallen onder het toezicht van de NBB
▪ je evalueert hun operationeel risicomanagement (met betrekking tot project management, IT beveiliging, cyber risico’s, business continuity, IT omgeving, outsourcing, Fintech ontwikkelingen, ...)
▪ je analyseert kritisch rapporten (audits, risicoanalyses, …) betreffende operationele en IT risico’s en beoordeelt de bevindingen ervan
▪ je stelt rapporten op aan het senior management en aan internationale werkgroepen verantwoordelijk voor deze materie
▪ je neemt deel aan internationale werkgroepen.

Profiel

▪ je bent houder van een masterdiploma in de informatica, ingenieurswetenschappen of handelsingenieur beleidsinformatica
▪ je beschikt over een opleiding en/of ervaring in audit van IT omgevingen of in technieken van (operationeel) risicomanagement
▪ je bent functioneel tweetalig NL/FR en je hebt een zeer goede kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk)
▪ je hebt een analytische, kritische en synthetische geest
▪ je beschikt over goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk)
▪ je hebt zin voor initiatief
▪ je bent stressbestendig
▪ je bent contactvaardig (teamwork en frequente externe contacten).

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest. 

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

 jobs@nbb.be 
02 221 29 95

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)