IT-Security Analyst

Solliciteren tot: 
16 juni 2019

Omgeving

Het departement informatica van de Nationale Bank van België (NBB) bestaat uit een sterk team van meer dan 200 hooggekwalificeerde informatici. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zowel interne als externe applicatieprojecten, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met andere centrale banken van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).

Het ontwikkelt en implementeert een evolutieve IT-architectuur die strikte beveiliging combineert met een toenemende openheid voor internationale en onderling verbonden netwerken.

De IT-Security Analist (V/M) zal actief zijn in het team dat instaat voor de coördinatie van alle IT-veiligheid gerelateerde activiteiten binnen het departement Informatica. Dit team stelt de nodige IT-veiligheidsrichtlijnen op, analyseert de IT-veiligheid van bestaande en nieuwe oplossingen en geeft algemene adviezen.

De Cel IT-veiligheidscoördinatie vertegenwoordigt de NBB bij diverse nationale en internationale instellingen  en organisaties.

Functie

De nieuwe medewerker kan ingezet worden in één of meerdere van de volgende domeinen:

 • opstellen van IT-policies, standaarden, guidelines en “best practices”
 • in de rol van IT-veiligheidsexpert, meewerken aan het ontwerpen en opzetten van nieuwe toepassingen voor interne en externe klanten
 • het uitvoeren van IT risico analyses van IT-toepassingen, producten en infrastructuren volgens de Information System Risk management methodologie gebruikt in de Bank
 • samen met de business entiteiten en de tweedelijnscontrole overleg plegen over de IT-veiligheidsvereisten en de aanvaardbare risico’s voor nieuwe en bestaande toepassingen
 • het aftoetsen van het niveau van de IT-beveiliging van de Bank aan industriestandaards (ISO, COBIT,NIST, SWIFT…)
 • in functie van de ervaringen kan de opdracht specifieke activiteiten inhouden in de context van cyber security zoals:
  • ethical hacking
  • cyber incident response
  • forensisch onderzoek

Profiel

 • houder zijn van een masterdiploma in informatica of een gelijkwaardig diploma in ingenieurswetenschappen – of gelijkwaardig door ervaring met IT-security 
 • vlot en constructief communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • algemene kennis van de tweede landstaal en grondige kennis van het Engels hebben
 • goed kunnen synthetiseren en toegankelijke instructies verschaffen
 • een goede algemene IT-kennis hebben (technologieën, infrastructuur, projecten, toepassingen, diensten)
 • snel prioriteiten kunnen stellen en stressbestendig zijn
 • bereid zijn om zich via zelfstudie en, externe en interne, opleidingen continue bij te scholen
 • bereid zijn om deel te nemen aan vergaderingen/seminaries/…zowel in België als in het buitenland.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 16/06/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • juni 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • juni/juli 2019: interview (± 60 min.)
 • juli 2019: assessment center (volledige dag)
 • augustus 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.).

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Als Nationale Bank van België staan we er op om zowel vrouwen en mannen van alle leeftijden, van alle achtergronden en elk met hun eigen ervaring aan te trekken en te behouden. Diversiteit en inclusie zijn centrale waarden voor ons. We zijn er dan ook van overtuigd dat prestaties en innovatie worden versterkt door deze diversiteit.