IT Service Management Analyst

Solliciteren tot: 
31 maart 2019

Omgeving

De Nationale Bank van Belgie (NBB) zoekt een IT Service Management Analyst (V/M).

Het departement informatica van de NBB bestaat uit een sterk team van meer dan 200 hooggekwalificeerde informatici. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zowel interne als externe applicatieprojecten, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met andere centrale banken van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Het ontwikkelt en implementeert een evolutieve IT-architectuur die strikte beveiliging combineert met een toenemende openheid voor internationale en onderling verbonden netwerken.

De IT Service Management Analyst zal actief zijn in het team dat de schakel vormt tussen het departement Informatica en zijn klanten binnen de verschillende businessentiteiten van de NBB.

Het team biedt eerstelijnssupport voor de toepassing en technologieën die het departement Informatica installeert. Dat maakt van de entiteit het eerste aanspreekpunt voor de klant voor tal van IT-diensten.

Functie

 • werken aan de kwaliteitscontrole en de voortdurende verbetering van de verschillende diensten en processen die verband houden met het IT Service Management
 • de policies, processes, standards en guidelines voor de activiteiten waarvoor het team verantwoordelijk is uitvoeren en up-to-date houden
 • de technologische ontwikkelingen op het vlak van digitalisering van het beroep volgen en de transitie naar nieuwe beheermodellen begeleiden
 • de verantwoordelijke helpen bij het organisatorische beheer van de entiteit Service Management (ongeveer 30 personen)
 • ervoor zorgen dat de communicatie en samenwerking tussen IT en zijn klanten binnen de andere departementen van de NBB vlot verlopen
 • contacten leggen en onderhouden met de andere centrale banken en de ECB om ervoor te zorgen dat onze projecten er consistent mee zijn en er bij aansluiten

Profiel

 • houder zijn van een masterdiploma in informatica of een gelijkwaardig diploma in ingenieurswetenschappen  – of ervaring als analist in IT/Service Management hebben
 • zeer klantgericht en luisterbereid zijn
 • veel waarde hechten aan samenwerking en respect
 • voortdurend naar een betere dienstverlening streven
 • vlot en constructief communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • goed kunnen synthetiseren en toegankelijk instructies verschaffen
 • een goede algemene IT-kennis hebben (technologieën, infrastructuur, projecten, toepassingen, diensten)
 • goede leadershipvaardigheden hebben
 • snel prioriteiten kunnen stellen en stressbestendig zijn
 • operationeel tweetalig zijn en een praktische kennis van het Engels hebben
 • een goede kennis hebben van en relevante ervaring hebben in ITIL/ Service management en projectbeheer zijn troeven.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 31/03/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • maart/april 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • april 2019: interview (± 60 min.)
 • april/mei 2019: assessment center (volledige dag)
 • mei 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.)
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.