IT Tester (stage van +/- 3 maand)

Solliciteren tot: 
01 september 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) biedt een onbezoldigde stageplaats aan voor een IT Tester (V/M) in haar dienst Betalingen en Effecten (BE). De duurtijd van de stage (ter indicatie, 3 maanden) is te bepalen in overleg met de school en de stagiair(e) en valt in principe tussen 1 september en 31 december 2019.

De dienst BE test momenteel een nieuwe toepassing uit voor de opvolging van de betalingen van zijn klanten.

Functie

Tijdens zijn/haar integratie in de testploeg zal de stagiair(e) leren omgaan met de gangbare tools en werkmethodes. Hij/zij zal instaan voor de rapportering van de resultaten van de tests die hij/zij uitvoert.

Vervolgens zal de student(e), op basis van zijn/haar ervaring, een programma ontwikkelen voor het uitvoeren van non-regressietests. Het doel bestaat erin:

  • een interface te bouwen die de eindgebruikers toelaat de testen en beoogde resultaten te definiëren;
  • een tool te bouwen die, bij de uitvoering van de testen, automatisch een feedback zal leveren over het verschil tussen de vooropgestelde resultaten en de resultaten van de geteste versie.

Profiel

  • je hebt een goede kennis van XML
  • je kan zelfstandig werken en vlot communiceren
  • je beheerst het Frans of het Nederlands en hebt een goede kennis van de tweede landstaal en het Engels.

Aanvullende inlichtingen over deze stage kunnen worden verkregen bij Katrien Dermaux (tel: 02/221 44 17; e‑mail : katrien.dermaux@nbb.be) of Julie Vissers tel: 02/221 28 69; e‑mail : julie.vissers@nbb.be).

Arbeidsvoorwaarden

Programma

  • 01/09/2019: afsluiting van de kandidaturen
  • september 2019: interview (± 30 min.)
  • tussen 1 september en 31 december 2019: stageperiode.
Enkel kandidaturen die vergezeld zijn van een motivatiebrief en een CV worden in aanmerking genomen.