Junior specialist BIM-REVIT– Bachelor (V/M/X)

Solliciteren tot: 
18 december 2022

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) bezit een belangrijk patrimonium met een oppervlakte van ongeveer 200.000 m² bruto, verspreid over de hoofdzetel te Brussel en het toekomstig Cashcenter in Zellik. De specifieke veiligheidsvereisten, eigen aan een centrale bank en de evoluerende behoeften inzake kantoorruimte en energiebeheer, zorgen ervoor dat dit patrimonium voortdurend aangepast moet worden. De komende jaren zal een deel van het vastgoed van de NBB grondig gerenoveerd worden zodat deze future-proof en energie-efficiënt is.

Daarnaast is het de ambitie van de Bank om van haar hoofdzetel een ‘smart building’ te maken. Een belangrijk aspect hierbij is het opzetten van een ‘digital twin’; een digitale en intelligente kopie van het fysieke gebouw dat het facilitair departement kan ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken.

Om dit project in goede banen te leiden, vanaf de opstart tot en met de uitbating, zijn we op zoek naar een enthousiaste collega (V/M/X) die wil meewerken aan onze digitale toekomst. Ons BIMteam binnen het departement Facilitair Beheer, waar jij deel van zal uitmaken, ondersteunt de werking van het departement in al zijn facetten, levert informatie aan de rest van de onderneming en de buitenwereld en is ook een belangrijke stakeholder in het renovatieproject van de Bank.

Functie

 • je staat in voor het opzetten, onderhouden en assembleren van de BIM-modellen
 • je genereert data, plannensets en rapporten vanuit diverse BIM-modellen
 • je zorgt voor het invoeren en onderhouden van de data in de modellen en andere systemen
 • je bewaakt de datakwaliteit en -consistentie.

Profiel

 • je bent in het bezit van een Professionele Bachelor in de bouwkunde of in een andere richting met een relevante professionele en aantoonbare ervaring
 • BIM, Revit en Autocad kennen geen geheimen voor jou. Ervaring en affiniteit met het CADtekenen en 3D-modelleren is dan ook een absolute minimumvereiste
 • je hebt een goed ruimtelijk en conceptueel inzicht
 • je blijft continu op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in het vakgebied en je beoordeelt hoe we die kunnen toepassen
 • je bent IT-minded, zeer analytisch, punctueel en gestructureerd
 • je neemt initiatief tot kennisopbouw en kennisdeling
 • je kan zowel zelfstandig als in team werken en probleemoplossend denken
 • je beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • je beheerst het Nederlands of het Frans

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan
ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de
mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) , komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

Contacteer Eni

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)