Juridisch analist

Solliciteren tot: 
17 maart 2019

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een juridisch analist (V/M) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen".

Deze dienst is belast met het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico's op een gezonde en voorzichtige manier beheren en daarbij het geheel van de reglementaire bepalingen naleven. Deze hebben als doel om de duurzaamheid van de ondernemingen en bijgevolg de belangen van de verzekerzekerden veilig te stellen.

In het kader van deze missie onderzoekt de dienst de aan de NBB verstrekte informatie en gaan medewerkers ook ter plaatste bij de ondernemingen.

Functie

 • het beheerssysteem analyseren van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met als doel de conformiteit met de reglementering ervan en de geschiktheid aan het risicoprofiel te beoordelen
 • analyses van juridische aard uitvoeren en toezien op de naleving van de toelatingsvoorwaarden en de voorwaarden van uitoefening van verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten; in het bijzonder met betrekking tot wijzigingen van aandeelhouderschap, overdrachten van portefeuilles, het uitoefenen van activiteiten in het buitenland, de organisatie van beleidsorganen...
 • de innovatieve voorstellen beoordelen, geformuleerd door de onder toezicht staande ondernemingen, met als doel de conformiteit ervan met de prudentiële regelgeving na te gaan.

Profiel

 • houder zijn van een masterdiploma rechten
 • ervaring in het domein van de verzekeringsactiviteiten en kennis van het verzekeringsrecht hebben, zijn belangrijke troeven
 • een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels hebben
 • beschikken over een goede kennis van economie en financiën
 • beschikken over sterke analytische vaardigheden en zin hebben voor synthese
 • uitstekende vaardigheden hebben inzake logische structurering van mondelinge en schriftelijke communicatie
 • zelfstandig maar ook in team kunnen werken, in een multidisciplinaire omgeving
 • zin voor organisatie en initiatief hebben
 • getuigen van aanpassingsvermogen en aandacht hebben voor interpersoonlijke relaties
 • over redeneervermogen en overredingskracht beschikken
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 17/03/2019: afsluiting van de kandidaturen
 • februari/maart 2019: online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
 • maart 2019: interview (± 60 min.)
 • april 2019: assessment center (volledige dag)
 • mei 2019: finaal selectiegesprek (± 30 min.)
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.