Juridisch medewerker / medewerkster voor het toezicht op de verzekeringssector (V/M/X) - bachelor

Solliciteren tot: 
15 november 2020

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een bachelor met een juridisch profiel (V/M/X) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen".

Deze dienst is bevoegd voor het toezicht op de Belgische verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren en daarbij het geheel van de reglementaire bepalingen naleven die als doel hebben de continuïteit van de ondernemingen en bijgevolg de belangen van de verzekerden veilig te stellen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een multi-disciplinair team, waarbij zowel de juridische, de financiële, de actuariële en de IT- aandachtspunten bijeengebracht worden in een risicobeoordeling van de onderneming. Voor deze werkzaamheden baseert de dienst zich op de prudentiële informatie verstrekt door de onderneming en op de informatie die voortvloeit uit het samenwerkingsmodel met de erkende commissarissen. De aandachtspunten uit de risicobeoordeling worden met de leiding van de onderneming besproken; deze kunnen resulteren in een actieplan van de onderneming dat door de dienst wordt opgevolgd.

Functie

De vacante functie situeert zich in het domein van de juridische analyse en heeft hoofdzakelijk betrekking op de analyse van diverse juridische dossiers in samenwerking met de juristen van de dienst. Deze analyses brengen de juridische en “governance” gerelateerde risico’s van de ondernemingen in kaart en dienen als basis voor de bepaling van eventuele verdere prudentiële werkzaamheden. Het takenpakket is bijzonder divers. De onderzoeken hebben o.m. betrekking op:

 • “fit & proper” dossiers voor kandidaat-leiders bij verzekeringsondernemingen
 • wijzigingen in het aandeelhouderschap van verzekeringsondernemingen
 • uitbestedingsdossiers door verzekeringsondernemingen
 • toelatingsaanvragen als verzekeringsonderneming
 • aanvragen tot toelating voor buitenlandse verzekeringsactiviteiten.

Profiel

Voor deze functie hebben wij enkele essentiële vereisten:

 • houder zijn van een bachelordiploma in een juridische studierichting (masterdiploma’s worden niet weerhouden voor deze functie)
 • functioneel tweetalig (NL/FR) zijn en een goede kennis hebben van het Engels
 • bereid zijn om zich te specialiseren in de toegewezen bevoegdheidsdomeinen
 • gestructureerd, nauwkeurig en stipt zijn
 • goed kunnen werken met de gebruikelijke Microsoft Office software, hoofdzakelijk Word en Powerpoint
 • zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken in een multidisciplinaire omgeving
 • zin voor organisatie en initiatief hebben
 • getuigen van aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties
 • over redeneervermogen beschikken
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

Zijn een pluspunt:

 • ervaring in het domein van de verzekeringsactiviteiten
 • kennis van de prudentiële regelgeving en van verzekeringsproducten.

Arbeidsvoorwaarden

Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

  jobs@nbb.be 
  02 221 44 36

Contact

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de samenleving weerspiegelt en waakt hierbij specifiek over een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Met dit doel worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! We bekijken je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)