Juridisch medewerker(ster) voor het toezicht op de verzekeringssector (V/M/X) - bachelor

Solliciteren tot: 
05 juni 2022

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een bachelor met een juridisch profiel (V/M/X) voor haar dienst "Prudentieel toezicht verzekeringen ".

Deze dienst is verantwoordelijk voor het toezicht op de Belgische verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren en daarbij het geheel van de reglementaire bepalingen naleven die als doel hebben de continuïteit van de ondernemingen en bijgevolg de belangen van de verzekerden veilig te stellen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een multi-disciplinair team, waarbij zowel de juridische, de financiële, de actuariële en de IT- aandachtspunten bijeengebracht worden in een risicobeoordeling van de onderneming. Voor deze werkzaamheden baseert de dienst zich op de prudentiële informatie verstrekt door de onderneming en op de informatie die voortvloeit uit het samenwerkingsmodel met de erkende commissarissen. De aandachtspunten uit de risicobeoordeling worden met de leiding van de onderneming besproken; deze kunnen resulteren in een actieplan van de onderneming dat door de dienst wordt opgevolgd.

Functie

De vacante functie situeert zich in het domein van de juridische analyse en heeft hoofdzakelijk betrekking op de analyse van diverse juridische dossiers in samenwerking met de juristen van de dienst. Deze analyses brengen de juridische en “governance” gerelateerde risico’s van de ondernemingen in kaart en dienen als basis voor de bepaling van eventuele verdere prudentiële werkzaamheden. Het takenpakket is bijzonder divers. De onderzoeken hebben o.m. betrekking op:

 • “fit & proper” dossiers voor kandidaat-leiders bij verzekeringsondernemingen
 • wijzigingen in het aandeelhouderschap van verzekeringsondernemingen
 • uitbestedingsdossiers door verzekeringsondernemingen
 • toelatingsaanvragen als verzekeringsonderneming
 • aanvragen tot toelating voor buitenlandse verzekeringsactiviteiten.

Profiel

 • je bent houder van een bachelordiploma in een juridische studierichting (masterdiploma’s worden niet weerhouden voor deze functie)
 • je bent functioneel tweetalig (Nederlands en Frans) en je hebt een goede kennis  van het Engels
 • je bent bereid om je te specialiseren in de toegewezen bevoegdheidsdomeinen
 • je bent gestructureerd, nauwkeurig en stipt
 • je kan goed  werken met de gebruikelijke Microsoft Office software, hoofdzakelijk Word en PowerPoint
 • je kan zelfstandig maar ook in teamverband  werken in een multidisciplinaire omgeving
 • je hebt zin voor organisatie en initiatief
 • je getuigt van aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties
 • je beschikt over redeneervermogen
 • je hebt bijzondere aandacht voor beroepsnormen en geheimhouding.
 • ervaring in het domein van de verzekeringsactiviteiten of kennis van de prudentiële regelgeving en van verzekeringsproducten vormen een pluspunt

Arbeidsvoorwaarden

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze Link

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.

Solliciteer nu

Solliciteer nu
Solliciteer nu
of deel deze vacature
Inschrijven jobalert
Heb je nog vragen?

 jobs@nbb.be 
02 221 30 97

Gelijke kansen

De Nationale Bank van België wil dat de samenstelling van haar personeel de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt. Onze aanwervingsprocedure is dan ook neutraal en objectief, en uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van vaardigheden. Herkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, (arbeids)beperkingen of andere persoonlijke kenmerken hebben dus geen invloed op onze selectieprocedure. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan een evenwicht tussen mannen en vrouwen. In dit verband heeft de Bank streefcijfers vastgesteld voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Kandidaten die vanwege een handicap, aandoening of ziekte in het kader van een selectieprocedure bepaalde voorzieningen nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen via jobs@nbb.be. Verzoeken worden vertrouwelijk behandeld.

Hoe ziet ons sollicitatieproces er uit?

Sollicitatie
Super, je hebt gesolliciteerd! HR checkt je CV en motivatiebrief.
Online testen
Online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal) (± 80 min.)
CV Screening
De hiring manager analyseert je CV en motivatiebrief.
Interview
Een kennismakingsgesprek van ongeveer 45 minuten.
Assessment
Je legt een assessment af bij een externe firma (volledige dag).
Finaal gesprek
Een laatste gesprek met de jury (± 30 min.)