Jurist

Solliciteren tot: 
09 september 2018

Omgeving

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist (V/M), bij voorkeur gespecialiseerd in kapitaalmarktenrecht of in vennootschapsrecht, om haar Afwikkelingscel te versterken.

De cel Afwikkeling is een entiteit die is opgericht in het kader van de uitvoering van het juridisch raamwerk inzake de afwikkeling van banken (de BRRD en de SRMR). Het gaat om een klein dynamisch team dat nauw samenwerkt met de prudentiële diensten van de NBB alsook met verscheidene Europese autoriteiten. 

De cel zorgt voor het opstellen van afwikkelingsplannen voor alle Belgische kredietinstellingen en sommige Belgische beursvennootschappen, al dan niet in samenwerking met de Single Resolution Board (SRB), enerzijds, en voor het in goede banen leiden van een eventuele toekomstige crisis door het daadwerkelijk implementeren van afwikkelingsmaatregelen, anderzijds.

Functie

 • bijdragen aan de ontwikkeling van reglementering binnen de afwikkelingsmaterie
 • bijdragen aan de definiëring van strategische en beleidsopties en de verdediging hiervan in Europese fora
 • ondersteuning geven bij de opmaak van afwikkelingsplannen van kredietinstellingen en beursvennootschappen
 • ondersteuning geven bij de eventuele uitvoering van deze plannen.

Deze taken worden zowel binnen een nationale context als binnen Europese werkgroepen en comités uitgevoerd.

Profiel

 • houder zijn van een master in de rechten
 • over relevante ervaring beschikken in het kapitaalmarktenrecht of in het vennootschapsrecht is een troef
 • functioneel tweetalig (NL/FR) zijn en over een goede kennis van het Engels beschikken
 • zelfstandig zijn, maar ook bereid zijn om in teamverband te werken binnen een multidisciplinaire en internationale context
 • getuigen van aanpassingsvermogen en stressbestendig zijn
 • over een sterk analytisch vermogen beschikken en zin voor synthese hebben
 • over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
 • zin hebben voor initiatief en organisatietalent hebben
 • assertief zijn en over redeneervermogen en overredingskracht beschikken
 • bijzondere aandacht hebben voor beroepsnormen en geheimhouding.

Arbeidsvoorwaarden

Programma

 • 09/09/2018: afsluiting van de kandidaturen
 • september 2018: 3 online redeneertesten (abstract, numeriek en verbaal redeneervermogen) (± 80 min.)
 • september/oktober 2018: interview (± 45-60 min.)
 • oktober 2018: assessment center (volledige dag).
Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV, een kopie van het diploma/de diploma’s én de bijlagen ervan (lijst van de ECTS-punten indien beschikbaar), worden in aanmerking genomen. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest.